HTML

Mindennapi pénzügyeink

Beszélnünk kell a pénzről, ha sok van akkor azért, ha meg nincs, akkor azért! Mit jelent számodra a pénz? Sikert és boldogságot vagy modern rabszolgaságot? Tervezed a pénzügyeidet, vagy ha pénzhez jutsz, az utolsó fillérig elköltöd? Milyen viszonyban állsz a pénzzel?

Friss topikok

Megvezetett devizahitelesek - avagy miért nem csökkentik a kamatokat?

2010.03.31. 23:36 Pénzmentor

A minap néztem az ECHO TV-ben a témával kapcsolatban egy rövid beszélgetést Boros Imre közgazdásszal és néhány dolog szöget ütött a fejembe.

Először is röviden arról, hogy Boros Imre szerint miért nem csökkentik a mostani kedvezőbb körülmények ellenére sem a bankok a hitelkamatokat:
 
Pénzügyi válság tetőzésekor a bankok a kedvezőtlen nemzetközi helyzetre hivatkozva kivétel nélkül megemelték a devizahitelek kamatait, most, hogy az akkori mutatók javultak csupán egyetlen bank - az ERSTE Bank vállalta, hogy mérsékli az adósok terheit és a nagy csinnadrattával beharangozott Etikai Kódexnek megfelelően jár el. A valóság úgy fest, hogy hiába jutnak kedvezőbb feltételekkel svájci valutához a bankok, az eladósodott ügyfelek ebből sajnos mit sem éreznek. Az ERSTE Bankon kívül a többi bank még csak nem is tervezi a kamat csökkentését és sajnos nincs sok választási lehetősége az ügyfeleknek sem, hiszen a megszigorodott hitelfelvételi lehetőségek miatt saját CHF hitelük csapdájában ragadtak.

Boros Imre közgazdász szerint a bankok azért hagyhatják figyelmen kívül a kamatmérséklésre vonatkozó ígéretüket, mert Magyarországon alapvetően nincs verseny. De az eltérő döntések mögött az is állhat, hogy más-más arányú lakáshitelállománnyal rendelkeznek és egy részüknél a bedőlt lakás- illetve vállalati hitelállományok miatt van rá bizonyos értelmeben nyereségfedezet, vagy esetleg a kamatmérséklésért később valamilyen piaci "hálálkodást" várnak. De a fő gond, hogy hiányzik a piaci verseny és sajnos a magyar "banki fogyasztókat" semmilyen törvény nem védi.  Aki banki hitelt vesz fel, az is fogyasztó - az ő érdekeit szinte semmi sem védi. A nehezen megszületett Etikai Kódex pedig olyan, mintha kecskére bízták volna a káposztát. Addig, amíg a kecske hozzáfér a káposztához, addig meg is fogja enni - ettől csak a kerítés tarthatná vissza, ami a bankok esetében nem a Kódex, hanem a törvény lenne elsősorban. És végül a Magyar Nemzeti Bank évek óta képviselt "magyar gazdaság ellenes" politikája is fenntartotta ezt a "történelminek" nevezett kamatot, ami alatt azt kell érteni, hogy a hazai kamat mintegy 3-4-szerese a környező országok euroban mért kamataihoz képest. Ez a helyzet kedvez a spekulatív tőke beáramlásának, a Nemzeti Banknál mintegy 3600 milliárd fekszik és a bankoknak kamatozik, nem forgatják vissza a gazdaságba. A hitelezési kamatokat viszont magasan tartják, de amint valamilyen mozgás indul lefelé, a betéti kamatok csökkentésével egy percet sem késlekednek. A folyamatok azt mutatják, hogy "rosszabb" időkre tartalékolnak.

Felvetődik a kérdés, hogy a bankok milyen kondíciókkal jutnak a frank illetve devizahitelekhez és azokat milyen feltételekkel adják aztán tovább?

A magyarországi bankok az anyabankjaiktól kapnak a hitelkihelyezésre fedezetet. Erre az árra ráteszik azt a kockázati felárat, amely Magyarország megítélése miatt van - ami most még mindig kb. 3% , ezen felül valamennyi nyereséget is szeretnének kivinni az adózást kikerülve - ez megint 3% plusz, meg még ezen is szeretnének nyerni további 3%-ot,  így az 1,5-2%-os CHF-ből kialakul amit Magyarországon látunk, a 9-10%-os hitelkamat, amely nálunk egyáltalán nem szokatlan. Ez így enyhén szólva sem piacgazdaság és főképp nem verseny piacgazdaság.

Hozzávetőlegesen mintegy 5760 milliárd forintnyi sváci frank alapú hitelt helyeztek ki a magyar háztartásokba és ezeknek 97%-a 5 éven túli lejáratú. A Magyar Hitelszövetség elnöke azt nyilatkozta, hogy a bankok a veszteségeiket akarják az ügyfeleikre hárítani. Boros Imre szerint ez nem elképzelhetetlen, hiszen bizonyos területeken már szenvedtek el veszteségeket, illetve bizonyos területeken azoknál a hiteleknél, ahol 30-60-90 nap után nem fizetik a tartozást, ott egyre többet kell tartalékolniuk. Ilyenkor a bankoknak a várható nyereségük terhére kell félretenniük pénzt és ebben az esetben nem érnek el akkora profitot, hogy nagy bónuszokat fizethessenek - ezért ahol lehet - általában a legvédtelenebb hitelfelvevőn: a lakosságon és a kis- és középvállalkozói rétegen hajtják be, mert a multinacionális cégek általában maguk határozzák meg, hogy mennyit hajlandók fizetni a banknak. Megtehetik, mert ha nem Magyarországon, akkor a külföldi anyacégen keresztül finanszírozzák meg magukat olcsóbban.

Mennyire etikus eljárás az, hogy a bankok nagy része nem csökkentette most a kamatokat - nem csak a CHF, de más devizahitelek esetében sem?

Boros Imre szerint erre nem lehet más válasz, csak az, hogy a pénzügyi-gazdasági tevékenységeket nem etikai kódexel, hanem törvényekkel kell irányítani! A gazdasági társaságokat, polgári jogot stb... mind-mind megfelelő törvények szabályozzák, azonban nincs a bankokra kiterjedő megfelelő törvényi szabályzás és hiányzik a valódi verseny, mely a 80-as évek óta betelepült bankok pozícióját valamelyest is veszélyeztetné. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 6-8 évben szép profitot sikerült elérniük és valószínűleg idén még kárpótolni szeretnék magukat - legalábbis a tavaly "elszenvedett" némi veszteségért. Fontos lenne, hogy erre a szakterületre is a Parlament alkosson végre törvényt és ne a számára előre megírt,  "széljárásnak" megfelelő törvényjavaslatok elfogadásában merüljön ki a törvényalkotói munka.

Eddig tartott a beszélgetés és most néhány további észrevételem lenne ahhoz, hogy miért is nem mérséklik a magyarországi bankok a kamatokat:

Azt gondolom, hogy az átlag polgár számára nem sokat mond, ha azt hallja, hogy carry-trade művelet. Joggal kérdezheti: na és az meg mi fán terem? Habár a carry trade művelet nem fán terem, de hasznot azt teremt, mégpedig nem is keveset!  A bankok erkölcstelen magatartása eszembe juttat egy másik neves közgazdász, Dr. Lóránt Károly által többször is említett spekulációt, melyben úgy tűnik, hogy a Nemzeti Bank és a magyar kormány is segédkezve közreműködhet. Mindennek pedig súlyos következménye, hogy a magyarországi devizahitelesek kiszolgáltatottak és ráadásul korrektnek nem nevezhető módon félretájékoztatottak.

Mi is az a carry-trade művelet? Egy pici tőzsdeismeret, de az ötlet innen származik:

Ha egyszerűen fogalmazok, akkor spekuláció - mégpedig kamatkülönbözetre alapozott spekuláció profit elérése céljából. A devizapiacokon forgalmazott valutáknak jegyzési ára van és a kereskedés jellege miatt egyidőben vétel és eladás történik egy-egy valuta pár esetében (pl. USD-JPY). Vagyis a befektető az egyik valutát megvásárolja a másikkal. A központi bankok (pl. FED az Egyesült Államokban) meghatározza a kamatlábakat, a bankközi rátát pedig naponta számítják ki és ezt az értéket használják a bankok pl. a betétek és a hitelek kamatainak meghatározásakor. A különböző pénznemek kamatai eltérnek egymástól, ennek több oka is lehet (pl. jövedelempolitika, infláció, stb...), most azonban maradjunk annál a ténynél, hogy egyes országokban a kamatok magasabbak, másokban alacsonyabbak.

A deviza nyitó pozíciója a kereskedési nap folyamán változik és minden kereskedés egy deviza hitelfelvételével és egy másik deviza meghitelezésével történik. Különböző kamattal jönnek létre a különböző pénznemek közötti kereskedések és a kamatlábak közötti különbséget az un. swap pontok határozzák meg. Ezek a pontok és a hitelfelvétel/ hitelezés egymáshoz viszonyított pozíciója (pozitív vagy negatív) szabja meg, hogy az ügyletben kamatot kapnak, vagy fizetnek. Ezzel a módszerrel határozható meg az egyes kamatok közötti különbség.

Vannak azonban befektetők, akik nem az árfolyam ingadozásából, hanem a két pénznem kamatlábai közötti különbségből kívánnak nyereséget elérni. Ez az un. carry-trade művelet, mikor is a befektető úgy dönt, hogy a magasabb kamattal rendelkező pénznemben hitelt nyújt, melynek kamatlába sokkal magasabb a másik valutához képest.

Tételezzük fel, hogy az USD kamatlába 4% és a japán jen (JPY) kamatlába pedig 0,25%.
Ha nem vesszük figyelembe az árfolyam ingadozásából eredő kockázatot, akkor az USA dollárban egy évre nyújtott JPY hitel  4% - 0,25% = 3,75% nyereséget eredményezne.
Fordított esetben, ha hitelt vesz fel, akkor a befektetőnek 3,75% kamatot kell fizetnie.

Az ügyletben kétségtelenül kockázat van, mert az árfolyam a befektető javára és ellene is alakulhat és az is előfordulhat, hogy a carry-trade ügyletből alacsonyabb nyereséget tud realizálni, mint az árfolyam ingadozásából. Szerencsés esetben azonban  nem csak az árfolyamból, de a devizapár kamatkülönbözetéből is nyerhet.

Összegezve tehát a carry-trade műveletek kockázattal kiigazított jövedelmezőségét egyrészt meghatározza
- a célvaluta és a finanszírozó közötti kamatláb különbözet, valamint
- az árfolyamkockázat.

A jövedelmezőségének kedveznek a kis árfolyammozgások és ezért jellemzően akkor hagy alább a tevékenység, ha az árfolyammozgás megnő. Érdekes, hogy a carry-trade  művelet jövedelmezőségével kapcsolatban elméletileg azt jövendölik, hogy a magas hozamú valuta a kamatlábkülönbözettel egyenlő mértékben leértékelődik és végül nulla lesz (UIP-feltétel), azonban a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a magasabb hozamot biztosító valuták lassan, hosszú időtávon értékelődnek fel az alacsonyabb kamatú valutákhoz képest, ezért a kamatlábkülönbözetből származó jövedelemet inkább növeli, mint kiegyenlíti a lassú felértékelődés. Az egyirányú mozgás sem tart ökökké és egyszer csak véget ér -  ekkor a gyors árfolyamkorrekciók miatt szenvednek el veszteséget a befeketetők. Hosszútávon azonban mégis úgy tűnik, hogy a carry-trade műveletek igen nyereségesnek bizonyulnak, az elmúlt 30 évben ebből elért hozamok nagyságrendje megegyezett az S&P 500-ba történt befektetések nagyságával. (Az S&P 500 a három legfontosabb tőzsde 500 legnagyobb vállalatának átlagát mutatja, átlagos pillanatképet mutat az egész piacról, olyan vállalatok adatait mutatja be, melyek a piac teljes értékének mintegy 75%-át adják.)

Akkor most térjünk rá a magyar forintra.

A forint kamata magasabb mint az EUR, vagy számos régióbeli valuta kamata, ami leegyszerűsítve spekulatív tőkebeáramlást gerjeszt. Erre utalt Boros Imre is a bevezetőben olvasható beszélgetésben!  Lehetőséget kínál arra, hogy hitelt vegyenek fel az alcsonyabb kamatú valutában (pl. CHF = finanszírozó valuta), amit aztán magasabb kamatú valutában vagy befektethetnek vagy hitelnyújtásra használhatják fel (pl. HUF = célvaluta). A magyarországi bankokat az anyabankjaik finanszírozzák, de az anyabankok kedvező feltételekkel juttatják CHF hitelekhez fiókbankjaikat, melyekre a Boros Imre által is említett százalékok rakódnak. Viszont az anyabank-leánybank hitelezési gyakorlat akár tekinthető carry trade műveletnek is, mely során komoly nyereség realizálható a CHF-HUF közötti kamatkülönbségből és annak mesterséges fenntartásából.

Az elmúlt években nem a magyar állam adósodott el a külfölddel szemben, henem kifejezetten spekulatív céllal tették ezt pénzügyi intézmények, mert a kölcsönvett összegeket nem a magyar gazdaságba fektették! A magyar állam nemzetközi összehasonlításban sincs eladósodva, az uniós középmezőnyben van és javul a pozíciója. A bankok a visszafogott hitelezéssel visszahúzzák a GDP-t, ami ugyanilyen aránnyal növeli az adósságrátát. A bankokat szolgáló jegybank magas kamattal csábítja a befektetőket és a hitelminősítők pedig "országkockázatról" beszélve üzennek a monetáris tanácsnak, hogy tartsák csak magasan a kamatlábakat. A Boros Imre által is említett országkockázat úgy tűnik sokkal inkább mesterséges és spekulációs célt szolgál. Az eladósodottság képének fenntartása a bűntudat életbentartását jelenti, mert fenn kell tartani a látszatát annak, hogy a magyarok átlag feletti életszínvonalon élnek. A bűntudat talaján sokkal könnyebben lenyomható a lakosság torkán a megszorítások tömkelege! De mégis, milyen ez a mai magyar átlag feletti életszínvonal?? A mindennapokban nem ezt érezzük, amikor a rezsire megy el a jövedelmünk közel 60-70%-a!

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a magyarországi bankok kedvező feltételekkel vettek fel CHF hiteleket, melyeket lényegesen drágábban adtak tovább magyar ügyfeleiknek. A válság előtti időszakban nagyon könnyen lehetett CHF hitelekhez jutni, melyek akkor kedvezőbb feltételeket ígértek a forint hitelekhez képest, viszont cserébe az árfolyamból adódó kockázatot ráterhelték a hitelt felvevőkre! Említettem korábban, hogy a carry-trade művelet jövedelmezőségét az árfolyamkockázat is befolyásolja és ez korrekt piaci viszonyok között a befektető kockázata, ezért enyhén szólva sem nevezhető erkölcsös eljárásnak a kockázat áthárítása a hitelesekre! Mindezt pedig megtehették úgy, hogy a magyar pénzügyi vezetés ehhez még asszisztált is.

A bankok hitelezési gyakorlata ebben a formában igazán szép nyereséggel kecsegtető üzlet, nincs árfolyamkockázat sem, a befolyó (behajtotott) kamatokkal növelt forintösszegből a bank kényelmesen kifizetheti a CHF hitelt  és az elúszott lakás vagy a derékba tört élet miatt fájjon a "gondatlan" hitelfelvevő feje: mert hát a bank idejekorán felhívta a kockázatokra a figyelmet....

Most vizsgálódik ugyan a PSZÁF, hogy miért is nem tartják be a bankok az Etikai Kódexet - de kérdezem: mit tud tenni a PSZÁF, hogy mégis betartsák? Hiszen ez nem törvényi kötelességük, ez csak egy etikai megállapodás...

A carry-trade műveletekben hatalmas pénzösszegek tranzakcióit nemzetközi bankrendszerek közvetítik, ezért nem csak nemzeti szinten lenne szükséges a megfelelő monetáris politikára, hanem a monetáris politika globális összehangolására és valamilyen nemzeteken átnyúló irányításra, mert úgy tűnik, hogy ezen ügyletek is közrejátszhattak abban, hogy a globális pénzügyi válság elsődleges áldozata Európa lett.
Te hogy látod ezt a kérdést????

Hivatkozások:

Orrunknál fogva vezet minket a tőke - Varga István, az Adófizetők Országos Szövetsége alelnökének írása

A központi költségvetés bruttó adóssága

4 komment

Címkék: hitel válság pénzügyek adósság kamatcsökkentés banki kamat globalizációellenesség tőkespekuláció carry trade

Elúsztak a nyugdíjpénztári befizetések?

2009.04.13. 01:01 Pénzmentor

A nyugdíjpénztárak tagjai az egyéni számlák évi hozamértesítőit hamarosan kézhez kapják és lehet, hogy kellemetlen meglepetésben lesz részük. Mielőtt bárki is a szívéhez kapna, vagy hirtelen felindulásból meggondolatlan döntéseket hozna, szeretném néhány mérlegelendő szempontra felhívni a figyelmet. Milyen szempontokat érdemes végiggondolni a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a most meghozott döntésünk következtében akár rosszabbul is járhatunk, mint ha semmit sem tennénk...

Először is tisztázzuk azt, hogy mi alapján lehet egy nyugdíjpénztár nyereséges?

A nyugdípénztárak által elért eredményeket elsősorban a befektetési stratégiájuk határozza meg. E stratégiának megfelelően a tagok pénzének befektetése után különböző kockázatot vállalnak:

- kisebb kockázat: állampapír túlsúlyos
- nagyobb kockázat: részvény túlsúlyos befektetések alapján.

A befektetések által a pénztártagok vagyona is napról-napra változik, ennek értékét naponta meghatározzák, vagyis hogy az adott napon mennyiért tudnák eladni az adott értékpapírokat. Ha többet kapnak érte, mint amennyiért vásárolták - akkor nyereséget értek el, ha kevesebbet, akkor veszteséget.

Mivel azonban az értékesítés természetesen nem történik meg, ezért a naponta kimutatható nyereség, illetve veszteség is elméleti, és csak papíron létező.

Ha azonban a "virtuális" veszteség hatására a pénztártag kezdeményezi az értékpapírok eladását, akkor ezzel a döntésével már valóságos veszteséget realizálhat, ezért érdemes meggondolni ezt a döntést.

Egy lehetőség lehet a TB-nyugdíjrendszerbe történő visszalépés, de ez csak azoknak a magánnyugdípénztári tagoknak, akiknek a nyugdíjba vonulásuk időtartamáig a tagsági viszonyuk nem éri el a 120 hónapot és a járadékuk a TB-ből származó nyugdíj 25%-át. Ők 2012 december 31-ig visszaléphetnek és ekkor a megtakarításaikat (a kiegészítő befizetések nélkül) visszautalják a nyugdíjalapba. Így olyan nyugdíjat kapnak, mintha mindig ott lettek volna biztosítottak.

Ha nem áll fenn a visszalépés lehetősége, akkor a tag választhat egy összegű kifizetést vagy a számlán is hagyhatja az összeget. Ha a pénz felvétele mellett dönt, akkor a fentiekben említett "virtuális" veszteség szintén azonnal realizálódik. Ezért érdemes lehet a számlán hagyni a megtakarítást, hogy a tőkepiaci helyzet normalizálódásával ez a "virtuális" veszteség kompenzálásra kerüljön. Természetesen nincs erre sem garancia, de a gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a kockázatosabb befektetések hosszabb időtávon nagyobb árfolyamnyereséget realizálhatnak.

Másik lehetőség ugyanazon a pénztáron belül egy másik befektetési stratégiájú portfólió választása, melynek keretében eltérő kockázatú befektési lehetőségek közül választható:

 • kevésbé kockázatos, főleg állampapírokba fektető klasszikus portfoló,
 • közepes kockázatú, melyben vegyesen vannak állampapírok és részvények (kiegyensúlyozott portfólió),
 • és kockázatosabb, melyben nagyobb részt képviselnek a kockázatosabbnak tekintett részvények (növekedési portfólió).

Mielőtt meghozzuk a döntésünket érdemes megvizsgálni a pénztár befektetési politikáját és mind a jelenlegi, mind pedig a választott portfóliót.

A pénztárak alapvető célja, hogy hosszútávon megőrizzék, de inkább gyarapítsák a megtakarítások reálértékét. A választható portfóliós rendszerben a nyugdíjig hártra lévő idő alapján lehet választani:

 • klasszikus - a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb 5 év van hátra,
 • kiegyensúlyozott - a nyugdíjkorhatár betöltéséig legalább 5 év és legfeljebb 15 év van hátra,
 • növekedési - legalább 15 év van a nyugdíjkorhatár betöltéséig.

Ugyanez érvényes a pénztár váltás esetére is, de ebben az esetben nem elhanyagolható a felszámított költség mértéke sem. Ugyanis nem mindegy, hogy a havi befizetésekből mennyi kerül valóban befektetésre és mennyit vonnak le a pénztár működési költségei gyanánt. Minél nagyobb ez a befektetési arány (92-98%), annál jobb. Vagyonkezelési díjra általában a pénztár vagyonának 1%-át számítják fel, azonban vannak nagyobb pénztárak, ahol ezt házon belül is elintézhetik, mégis a díjterhelési mutató közelebb áll az 1,5%-hoz (pl. OTP, Erste). Ha figyelembe vesszük, hogy évi 1 százalékpontos különbség is 20 év távlatában már akár 22%-os mínuszt (vagy pluszt) eredményezhet, akkor érdemes váltás előtt több pénztártól is ajánlatot kérni.

Jó tudni, hogy ha ugyanolyan portfólióval rendelkező új pénztárat választunk, mint a régi volt, a váltással semmiféle veszteséget nem realizálunk, hiszen az új helyen is hasonló növekedési feltétellel rendelkező porftóliónk lesz. Elhamarkodottan azonban soha ne döntsünk az esetleges veszteségek láttán, hiszen a nyugdíjpénztári befektetések mindig hosszútávra szólnak. Egy év teljesítménye alapján nem éri meg értékelni, sokkal többet mutat a 10 éves átlagos nyereség adat.

A befektetések nem vesztek el, azonban sajnos most jelen pillanatban kevesebbet érnek. A nemzetközi válság hatására mindenhol általánosan több mint a felével leértékelődtek a részvények és még a biztonságosnak tekintett magyar állampapírok is csupán 2,5% hozamot tudtak realizálni, ami a csökkenést nem tudta kiegyenlíteni.  Mivel a magányugdíjpénztári befizetéseket világszerte értékpapírokban tartják, a magyar nyugdíjpénztárak 2008-ban kb. 20% veszteséget könyvelhetnek el. Ne feledd azonban, hogy ez mindaddig elméleti veszteség, amíg az értékpapírokat nem adják el! A döntés a pénztártag kezében van, ha most az eladás mellett dönt, akkor nem adja meg magának az esélyt a veszteség kompenzálására.

Végezetül néhány adat a PSZÁF honlapjáról, hogy mely magánnyugdíjpénztárak érték el a legjobb átlagos 10-éves hozamrátát 1999-2008 között:

AXA Magánnyugdíjpénztári ág - klasszikus 8,64, kiegyensúlyozott 7,38

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár - klasszikus 8,91, kiegyensúlyozott 7,45

Életút Első Országos Magánnyugdíjpénztár - klasszikus 9,86, kiegyensúlyozott 8,39

Erste Bank Országos Nyugdíjpénztár - klasszikus 9,02, kiegyensúlyozott 7,3

Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár - klasszikus 8,52, kiegyensúlyozott 6,9

OTP Magánnyugdíjpénztár - klasszikus 8,15, kiegyensúlyozott 6,59

 

3 komment

Címkék: pénz pénzügyek magánnyugdíj pénztár pénzügyi tervezés takarékosság nyugdíj előtakarék magánnyugdíjpénztári hozamok

Valami nem stimmel a pénzzel?

2009.04.04. 20:55 Pénzmentor

A válság kifejezés már lassan a könyökünkön jön ki, de a hatását még csak most fogjuk igazán a saját bőrünkön is érezni. Amikor valami válságba kerül, akkor nincs mese, változtatni kell...

A helyi vállalkozások nehéz helyzete nem csak Magyarországon jelent gondot, külföldön is hasonló problémákra keresnek megoldásokat, sőt van olyan hely európában, ahol úgy tűnik meg is találták.

Ez pedig nem más, mint a helyi pénz, melyet saját maguk nyomtatnak és felhasználásával saját közösségüket fejesztik és támogatják. Egyszerű és zseniális ötlet, de megvalósításához már némi fanatizmusra van szükség, hiszen nehéz meggyőzni az embereket, akik a pénzre úgy tekintenek, mint a jólétük egyetlen letéteményesére. Közben pedig a pénz egyre inkább önállósult és mindenek felett álló hatalmi eszközzé vált.

Mi is valójában a pénz? Egy csere eszköz, melynek közbeékelődésével áruk és szolgáltatások cserélnek gazdát. Ha nincs áru és szolgáltatás a pénznek sincs sok értelme. Melyik akkor a fontosabb? Azt hiszem a válasz egyértelmű, mégis úgy tűnik, hogy a pénz diktál és szabja meg a feltételeket. Ráadásul olyan világot teremtett, aminek már szinte köze sincs a valósághoz. Virtuális világ, virtuális pénz és szűk érdekcsoportok nagybani játszmái. S ami a tömegekeknek megmaradt, az a hétköznapi megélhetés ellehetlenülése és a kiszolgáltatottság.

Mit érezhet ilyen helyzetben az ember? Nincs mit tenni? Nem, ez így nem teljesen igaz,  mert van példa arra, hogy mit is kezdhet helyi szinten akár egy 10 ezres kis közésség is! Helyére kellene tenni a pénzt és úgy kellene kezelni, mint egy eszközt, ami szolgál - mégpedig azokat az embereket, akik megteremtik a valós értéket.

Ami nagyon megragadta a figyelmemet, az a "Chiemgauer" nevű helyi bón 2003-tól felfelé ívelő sikere. Mára már 630 vállalkozó csatlakozott a rendszerhez kb. 900 millió forintnyi forgalomat produkálva. S hogy miért írtam az elején, hogy egy ilyen rendszer bevezetéséhez fanatizmusra van szükség? Csupán azért, mert el kell fogadtatni az emberekkel, hogy ez az ő érdeküket szolgálja és bár szokatlan, egyáltalán nem bonyolult. A törvényes és kontrollálható működés biztosítása természetszerű követelmény, mert ellenkező esetben semmi garancia sincs a közösség fejlődésére. Ráadásul a helyi közösség nagyon jól ismeri a helyi vállalkozókat és saját környezetét - a csaló hamar lebukhat!

Történt ugyanis, hogy Christian Gelleri - a németországi Prien am Chiemsee tanára a fejébe vette, hogy olyan megoldást talál, aminek segítségével a helyi érdekeket jobban tudja érvényesíteni. Kudarcba fulladt kezdeti próbálkozások után létrehozta azt a saját papírpénzt a munkahelyén, amelyből kinőtte magát a Chiemgauer bón. A bón értékállóságáról kezdetben kollégáit kellett meggyőznie, de később egyre többen csatlakoztak hozzá. Tájékoztató és meggyőző marketinggel egyre több helyi vállalkozót győztek meg arról, hogy fogadják el fizetőeszközként a helyi pénzt. Ez alapvető szerepet játszott az elért sikerben!

Nézzük meg akkor a leglényegesebb elemeit a rendszernek:

Miért is hozta létre a helyi pénzt Gellei?

 • Célja munkahely teremtése diákoknak, helyi munkanélkülieknek, önkénteseknek - jövedelemszerzés lehetőségének megteremtése.
 • Helyi kultúrális, oktatási és környezetvédelmi tevékenységek támogatása: támogatás azoknak a non-profit szervezeteknek, akik ezekért a célokért tevékenykednek.
 • A fenntarthatóság támogatása a bioélelmiszerek és a megújuló energiafelhasználás terén.
 • A szolidaritás erősítése a helyi közösség és vállalkozói között.
 • A helyi gazdaság élénkítése: a helyi pénz garantáltan nem hagyja el a térséget, annak vásárlóereje helyben jobb mint az euro és egyúttal ösztönzi a pénz forgását is.

A pénz akkor tudja a gazdaságot élénkíteni, ha gyorsan forog! Ezt a helyi bónnál úgy oldották meg, hogy negyedévente 2%-ot veszít az értékéből, ha nem vásárlásra használják és nem költik el. Így biztosították, hogy ne érje meg a spekuláció. A pénz érvényességét negyedévente bélyegekkel kell meghosszabbítani, amennyiben nem vásárolják le, így az év során az összesen 8%-nyi "büntető kamatból" befolyó összeget is a helyi egyesületek támogatására fordítják.

A rendszer működésének lényege, hogy egy közhasznú társaságnál euróért helyi pénzt - bónt lehet vásárolni egy az egyben értéken, vagyis egy euróért egy Chiemgauer-t. Több címletű bón létezik 1-2-5-10-20 és 50 egységnyi. Ezzel a pénzzel a helyi boltban, patikában, autószerelőnél lehet fizetni. Tehát árut és szolgáltatást vehetnek, de akár vissza is válthatják. Ebben az esetben 2+3% levonásra kerül az értékéből, mert 2% fedezi a bón gyártójának költségeit (biztonsági elemek!), a fennmaradó 3%-ból pedig a helyi iskolát, orvosi rendelőt stb. támogatják.

Az összetartozás és a helyi érdekek előtérbe helyezését jelenti az is, hogy a rendszerről a helyi iskola diákjai társadalmi munkában gondoskodnak. Fontos szempont az is, hogy a körzeten belül legyen szinte minden elérhető és ne kelljen a szomszédba menni. Meglepő eredményeket sikerült elérniük ezáltal a globalizáció terjeszkedésével szemben is! 2007-től pedig bevezették az elektronikus elszámolás lehetőségét - elsősorban azoknak a nagyobb cégeknek, akik egymás közötti elszámolásaikban soha nem használnak készpénzt.

A helyi pénz használata megóvja a közösséget a tőke spekulatív kiáramlásától és az olyan kedvezőtlen jelenségektől, mint amit napjainkban is kénytelenek vagyunk átélni: árfolyam leértékelődés, recesszió.

Bővebb információt a Chiemgauer honlapján olvashatunk, tiszta szívből ajánlom mindenkinek!

 

 

2 komment

Címkék: pénz pénzügyek gazdagság anyagi függetlenség válságkezelés pénzügyi tervezés helyi pénz globalizációellenesség tőkespekuláció helyi támogatás

Tanmese a Providentről meg arról, ami ennek kapcsán még eszembe jut.

2009.03.29. 17:04 Pénzmentor

Van egy kis ország Európa közepén – úgy hívják Magyarország. A háború után hosszú évtizedekig vidám életét éldegélte a szocialista barakkon belül. Létbiztonság volt – mert mindenkinek volt munkája, az állam szinte mindenről gondoskodott, így hát föl sem merült az állampolgárokban, hogy őket valaki kihasználhatná! Így szocializálódott egy nemzedék és a gyerekeinek sem tudott mást tanítani, mint a saját megélt élettapasztalatait.

Aztán történt valami, leomlott a vasfüggöny és ránk szakadt a nagy liberális szabadság. A tőke és pénzpiac mindent elsöprő gátlástalansága, amire az átlagember nem volt felkészülve. Eddig burokban élt, most hirtelen magára maradt. Nem fogták többé a kezét és nem  mondták meg neki, hogy mit kell tennie, hogy pl. mostantól a saját eszét kellene használnia, ha boldogulni szeretne – legalábbis azért, mert nem mindenki lehetett jókor, jó helyen.
 
No mindegy, azért szerencsére boldogultak sokan, nem is akárhogy – de nem azért ám, mert annyira rátermett és ügyes vállalkozók lettek volna....(Jaj, jut eszembe, ez már más történet, most maradjunk még a Providentnél!).... szóval éldegélte Magyarország munkás hétköznapjait és szépen lassan eljutott a jelenlegi katasztrofális gazdasági helyzetbe. Hogy miért, az sajnos jelentősen meghaladja ennek a blognak a kompetenciáját – így hát maradjunk annál, hogy olyan katasztrófális mértékben eladósította összes állampolgárát, hogy még az unokáik is nyögni fogják, ha egyáltalán túléljük ezt az egészet.....(ejnye, már megint kezd félrecsúszni a történet!)
 
Szóval az átlagember nagyon rossz életszínvonalra van kárhoztatva – miközben a világ és a környező országok többé-kevésbé haladnak előre. Mindenkinek természetes vágya, hogy saját lakásban és jobb életkörülmények között élhessen. Az a fránya magántulajdon-szemlélet!! A fiatalok úgy nőnek fel, hogy kell a saját lakás – hát persze, mert nincs olcsó bérlakás és az albérlet sem olcsó mulatság. Aztán itt van a szocializmusból magunkkal hozott átgondolatlanság, a majd lesz valahogy szemléletmód. Még mindig fontosabb a plazma TV vagy a külföldi nyaralás és a most élni és élvezni az életet szemléletmódja.
 
Súlyos csapda, amibe nagyon könnyen belelavírozza magát az, aki ezen kiadásait abból a pénzből finanszírozza, amit még meg sem keresett. Mert ugye a hitel soha nem a mi pénzünk, előrehozzuk vele valamely jövőbeli kiadásunkat. Az élvezet lebeg a szemünk előtt és ez teljesen elhomályosítja még a józan észt is.
Nem szeretném rosszabb színben feltüntetni az átlag magyar embert  más nemzetbeli átlagembernél. A most élvezni és később fizetni elve általános, azonban ott, ahol a társadalmi és családi  hagyományok nem nevelték ki a pénztudatosságot, tömegek kerülnek nehéz helyzetbe. A szocializmusban az ivódott belénk, hogy ha van munkánk, akkor nem lesz gond a hitel törlesztésével sem!
 
De jelentem, a mai Magyarországon liberális szabadság van, ami semmiféle garanciát nem jelent. Ma még van munkád- holnap egyáltalán nem biztos, hogy lesz!. A konklúzió az lenne, hogy számolni kellene és nem álmodozni. Ezzel szemben tömegesen követik el azt a hibát, hogy nem számolnak a jövedelem kiesésének veszélyével, és alaptartalék nélkül nyúlnak hitelhez.
 
Most már tényleg folytatom a Providentnél! Talán először ott, hogy sajnos nem lehet mindent törvényekkel szabályozni. Így is olyan ország vagyunk, ahol hihetetlenül sok törvényt gyárt az országgyűlés. Sőt, ami még ennél is nagyobb baj, hogy honatyáink azzal mérik a saját teljesítményüket, hogy hány törvényt alkotnak egy évben. (No comment!) Aztán van egy szép régi törvényünk is, a Polgári törvénykönyv – ami foglalkozott eddig is az uzsora fogalmával, de az uzsorakamat, mint fogalom, sehol nem volt meghatározva. A magas kamat eddig is utalhatott ugyan uzsorára, de a a márciusi módosítás előtt a Ptk.-ban foglaltak szerint  nehéz volt bizonyítani, hogy a pénzintézet a hitelfelvevő hátrányos helyzetét kihasználva írt elő aránytalanul magas kamatot.
 
Miért is érdekes mindez? Mert ezt a joghézagot jó pár évig a kapitalizmus anyatején kinevelődött, zömében külföldi kézben lévő pénzintézetek szépen kihasználhatták. Nem is szalasztották el a lehetőséget. A pénzügyi szolgáltatások konstrukciói illetve a mintaszerződések rendre olyan feltételekkel készültek, amelyek egyoldalúan a pénzintézet számára voltak előnyösek – olykor még az ügyfelek elemi érdekeit is figyelmen kívül hagyva. Tehát nem volt szabályozva az uzsorakamat mértéke, nem volt meghatározva, mi számít aránytalan uzsoraszerződésnek, miközben a világ számos helyén maximalizálták (a környező országokban a legtöbb helyen 20-26%-ban). Természetesen a kötelező tájékoztatási feltételeknek eleget tettek, de apróbetűsen és a hétköznapi nyelven nehezen érthető módon.
 
A könnyen- gyorsan pénzhez jutni és vásárolni vágyat tovább erősítették a reklámok, melyek azt sugallták, hogy egyszerű és veszélytelen hitellel, gyorskölcsönnel pénzhez jutni. Egyre többen vettek fel hitelt vagy gyorskölcsönt – mert ez utóbbit lehetett akkor is, amikor egy átlag banknál már nem felet meg a hitelfeltételeknek. Nem gond, van munkahely, majd csak lesz valahogy! Meg különben is, a faluban már mindenkinek van plazma TV-éje, meg kell egy kocsi is. A pénzt meg házhoz hozzák 48 órán belül. De a készséges ügynökök azt már kevésbé részletezték, hogy a törlesztőrészlet heti törlesztésre vonatkozik, és a késedelmes fizetés milyen következményekkel járhat. Így fordulhatott elő, hogy egy családban mindenki adóssá vált, még a gyerekek is és a 20 ezer forintos kölcsön fél év alatt 300 ezerre dagadt, vagy az újonnan megvásárolt lakásfelszerelési eszközök meg sem melegedhetett a lakásban, mert a behajtók elvitték.
 
De a tájékozottabb és iskolázottabb hiteligénylőknek is nagyon körültekintőnek kell lenniük, mivel a gazdasági körülmények előnytelen alakulására válaszul a pénzintézetek egyoldalúan szerződéseket módosíthatnak Vagyis hiába rögzítenek valamit fixként egy hitelszerződésben, ha az általános szerződési feltételekben ennek módosítását azért lehetővé teszik. Sajnos erről az ügyfeleket a legtöbbször elfelejtik tájékoztatni, s hogy mindennek mi a következménye – azt láthatjuk a mostani eseményekből!
 
A mese vége nem jó, sőt nagyon szomorú – azonban érdemes levonni a tanulságot!

 

1 komment

Címkék: bank hitel pénz spórolás pénzügyek adósság szegénység gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés uzsorakamat takarékosság provident uzsora anyagi célok bankhitel

Mi Warren Buffet siker-receptje?

2009.03.22. 18:56 Pénzmentor

Warren Buffet az Egyesült Államok és talán a világ egyik leggazdagabb embere, 2006-ban a becsült vagyona elérte a 44 milliárd dollárt! Magyar viszonylatokban gondolkodva ez a vagyon szinte elérhetetlennek tűnhet.

Buffet olyan családban nőhetett fel, ahol szinte az anyatejjel szívta magába a gazdagsághoz vezető szemléletmódot. Ez sajnos nagyon sokunknak nem adatik meg. Hihetetlen puritalizmus jellemzi, magyarul nem a jelennek él, hanem bízik a jövőben, vagyis nem költi fölöslegesen a pénzét, hanem befekteti.

Újságkihordóként kezdett dolgozni és amennyit csak tudott megspórolt, megragadott minden egyes dollárt! Szinte nem vásárolt magának semmit - még autója sem volt - mert a pénzben soha sem az elkölthetőségének értékét látta, hanem annak befektetési lehetőségeit - vagyis a jövőbeli értékét.

Ha megtehettük volna, hogy 40 évvel ezelőtt pár ezer dollárt befektethessünk nála, mára ez az összeg több millióra rúgna! Buffet vagyonához képest most is rendkívül szerényen él, ma is ugyanabban a házban lakik, amit 1958-ban vásárolt és vezérigazgatói fizetése, az évi 100.000 dollár is igen szerény menedzsmenti fizetésnek számít.

A milliárdos siker-receptje nagyon egyszerű: takarékoskodni és befektetni. Takarékoskodott azért, hogy tudjon mit befektetni. Céltudatos és következetes volt.

Mi különböztet meg minket, átlag embereket a sikeres és vagyonos emberektől? Elsősorban az, hogy a legtöbben nem tudnak vagy egyszerűen nem hajlandók változtatni a pénzügyi szokásaikon. Akkor sem képesek megtakarítani, ha a fizetésük pl. a duplájára emelkedik. Sajnos azok a magatartásformák, amik cselekedeteinket befolyásolják alig változnak - kivéve, ha szándékosan teszünk ellene. De ehhez előbb szükséges lenne beazonosítani azokat a szokásainkat, amik meggátolják mindezt. A legnagyobb visszahúzó erő pedig a "nekem erre szükségem van" hozzáállás, mert ez a legtöbb esetben a vágyakon alapul és nem a valódi szükségleteken. A legtöbb fogyasztási cikk nélkülözhető, de a "nekem erre szükségem van" mindezt remekül megmagyarázza.

Pedig a legtöbb sikeres ember eredményei mögött az húzódik meg, hogy olyasmire is hajlandók, amit a legtöbb ember elképzelhetetlennek tart. Rendkívül vonzó dolog sikeresnek lenni, de az ahhoz vezető út már kevésbé elfogadható.

Számos sikeres és vagyonos ember naggyá válásának alapjait úgy teremtette meg, hogy évekig semmit sem költött magára és képesek voltak a minimumon élni. Ez alatt elsősorban az önerőből sikeressé válló vállakozó szellemű embereket kell érteni, mint pl. Heinrich Nestlé, Werner von Siemens vagy John Templeton a milliárdos vagyonnal rendelkező Templeton alap menedzsere. Kevesebbet költöttek, mint amennyit megkerestek és ezt a megtakarítást ügyesen fektették be. Sikerük természetesen nem csak ezen múlt, de ez az alap, ami nélkül nehezen képzelhető el az anyagi függetlenség.

A megtakarítást pedig sokkal könnyebb elkezdeni akkor, amikor alacsonyabb színvonalon élünk, hiszen még nem volt módunk a magasabb színvonalat megtapasztalni és ezért megszokni sem. A megszokás pedig rossz tanácsadó, mert megnehezíti az igények csökkentését. Ezért lemondani is könnyebb, hiszen amit nem ismerünk, arra nehezebb azt mondani, hogy "nekem erre szükségem van". Ha azt szeretnénk, hogy jobbra forduljon az életünk, először önmagunkon kell változtatni és feltérképezni azokat a rossz szokásokat és magatartásformákat, amelyek az állandó anyagi nehézségek szintjén fogva tartanak.

1 komment

Címkék: siker pénz spórolás pénzügyek megtakarítás gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés pénz spórolás warren buffet siker receptje

Haszontalan válságdefiníció

2009.03.15. 00:45 Pénzmentor

Magyarország egén sűrű és sötét felhők tornyosulnak, így hát kilátás az nem sok van, és még az amúgy is rossz helyzetre rátesz egy lapáttal a válság is. Igaz a közmondás, szegény embert még az ág is húzza, no meg a kormány, főleg ha magyar. Attól, hogy jelenleg gazdaságilag gúzsba vagyunk kötve, a jókedvünket és a humorérzékünket még nem kell sutba dobnunk. Ezért idézni szeretném a Haszon magazin legutóbbi számából a „haszontalan válságdefiníciókat”, melyen hihetetlenül jót nevettem! Humoros, ugyanakkor kegyetlenül igaz is! Mindezt pedig teszem azért, mert kíváncsi lennék arra, hogy mivel egészítenétek ki a felsorolást?

 
A válság 10 definíciója:
 1. Subprime válság: a bankok nem létező pénzüket kölcsönadják embereknek, akik azt nem tudják visszafizetni. Annak ellenére kirobban, hogy végeredményben nem történik semmi.
 2. Hitelpiac: olyan kártyavár, amit futóhomokra építenek részeg kőművesek.
 3. Bróker: kártyajós, aki ügyfele sorsát rögtön be is teljesíti.
 4. Befektetési bankárkodás: Monopoly, amit más pénzével játszanak.
 5. Piramisjáték: Amerikában a befektetési bankárkodás szinonimája.
 6. Árfolyam: olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy milyen rendkívül gyenge a forint.
 7. Devizahitel: más országok devizájában felvett olyan kölcsön, amit az ember megbán.
 8. Cselekvési program: olyan egyoldalas, kézzel írt dokumentum, amit Gyurcsány Ferenc gyakran felolvas, majd ír egy újat.
 9. BUX: kijelentő módú ige, tréfás helyesírással.
 10. IMF: a világ Providentje.
 
A válság 10 lépésben:
 1. A földön több ember él, mint amennyi pénz van.
 2. A bankok több pénzt szeretnének, mint amennyi tavaly volt nekik.
 3. Az embereknek szüksége van pénzre.
 4. A bankok olyan pénzt adnak oda nekik, ami nincs. Hátha....
 5. Az emberek örülnek.
 6. A bankok megtudják, hogy a többi bank is így adott pénzt.
 7. Csodálkoznak.
 8. Megijednek.
 9. Kitör a válság.
 10. Az emberek már nem örülnek.
 
10 válságkezelési módszer a kormánytól:
 1. Kivárás, halogatás.
 2. Sajtótájékoztató, amiben az első pontról számolnak be – kis késéssel.
 3. Néhány adó felemelése, néhány leszállítása – hátha.....
 4. Kudarc esetére csere, hátha......
 5. Sajtótájékoztató arról, hogy a kudarcról az ellenzék tehet.
 6. Audik vásárlása, hogy gyorsan érjenek a sajtótájékoztatókra.
 7. Sajtótájékoztatón az Audikról szóló hírek cáfolása, majd távozás az új Audival.
 8. Kormányszóvivő ájulás, majd kivitel az új Audihoz.
 9. Elutazás külföldi országokba tapasztalatcsere céljából. Majd megérkezve inkább kéregetés.
 10. Elutazás ismét külföldi, de egzotikus országokba, hátha ott még több a tapasztalat. Indokolt esetben ottmaradás.
Kiegészíteném még a listát:
  11. Az adófizetők pénzén roadshow indítása itthon
  12. Előadások országszerte, szűk körben, kizárólag bizalmi emberek meghívásával, amiről rendszeresen tudósít a királyi-TV.
  13. Az adósság már úgyis akkora, hogy visszafizetni képtelenség, de a következő választásig még ki kell bekkelni valahogy.
 
Ez már az abszurdnál is abszurdabb – így hát kis hazánk nyugodtan felveheti az „Abszurdisztán” megtisztelő elnevezést!
 
(Készült: Litkai Gergely írása alapján)

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: pénz válság gyurcsány ferenc pénzügyek adósság gazdagság válságkezelés bankhitel kormány válságkezelése

Miért várjuk a "sültgalambot"???

2009.03.09. 11:31 Pénzmentor

Azt hallottam a múltkor egy rádió műsorban, hogy ha egy országban sokat költenek szerencse-játékokra, akkor abban az országban sokkal többen szegények, mint jómódúak.

Hogy ennek a kijelentésnek mekkora az igazságtartalma, azt nem nehéz belátni. Kezdjük azzal, hogy aki szegény, az meg van arról győződve, hogy az élete, a boldogulása nem rajta múlik! Hiszi, hogy az élet vele megtörténik és nincs módja saját sorsának irányítására. Anyagi helyzete tőle függetlenül – a környezet kényszerítő hatásának megfelelően alakul.
 
Milliónyi jobb sorsra érdemes ember bízik abban, hogy végre rámosolyog a szerencse a lottó főnyereményének formájában. Érthető, ki ne vágyna a nyereményre? A jómódúak is játszanak néha, azonban ők elsősorban a szórakozás öröméért és nem a nagy pénzért teszik próbára a szerencséjüket. Aki nem bízik magában, annak az első számú vagyonszerzési stratégiája a szerencsejáték és akár a jövedelme felét, vagy még ennél is többet képes erre a bizonytalan esélyre feltenni.
 
Akár tudunk róla, akár nem – de mindenképpen mi magunk vagyunk felelősek a sorsunkért. Hinnünk kell saját magunkban, ha nem akarunk középszerűek maradni és ha nem szeretnénk állandó küzdelmet folytatni pénzügyeinkkel.
 
Sajnos, azonban az állandósuló pénzügyi gondokat sokkal egyszerűbb elfogadni, mint felelősséget vállalni életünk alakulásáért. Másokat, a körülményeket okolni és az áldozat szerepét felvállalni ideig-óráig felmentést adhat. Azonban jobb óvatosan bánni ezzel, mert ebből a szerepkörből kimászni sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül, hiszen saját magunkkal kellene szembesülnünk.
 
Akikkel az élet megtörténik, azok nagyon meggyőzően tudnak másokat hibáztatni. Mindenki hibás, amiért abban a helyzetben vannak, amiben vannak: a munkaadó, a főnök, a felettes, a beosztott, az üzlettárs, a szállító, az ügyfélszolgálat, a szülők, a családtagjaik, a gazdasági helyzet, stb...stb...mindig lehet találni célpontot, akire mutogatni lehet, akire át lehet hárítani a felelősséget, aki által saját magunkat felmenthetjük, de ugyanakkor az áldozat szerepét is magunkra öltjük.
 
Ördögi kör ez, mert aki áldozat, az bizony kiszolgáltatott is. Könnyű préda és jól kihasználhatóvá válik. Nem saját boldogulásán munkálkodik, hanem várja, hogy megtörténjen vele a csoda. Jövedelmét nem arra fordítja, hogy előre jusson, hanem pl. szerencsejátékokon keresztül gazdagítja az államot. Az pedig már külön vaskos téma, hogy ezek a pénzek a költségvetésből hová is vándorolnak?
 
Statisztikák a szerencsejátékokból befolyó pénzekről is készülnek, melyről érdemes kicsit elmélkedni:
      a Szerencsejáték Felügyelet 2006-os jelentésében azt olvashatjuk, hogy pl. a népszerű sorsjátékok (5-ös lottó, 6-os lottó, Sakndináv lottó, Joker, Keno, Putto, Luxor) együttes árbevétele 111,13 milliárd forint volt
      sorsjegyekre is elköltöttünk összesen 13,81 milliárd forintot
     sorsjátékokból 125 milliárdnyi játékbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt, ebből 74,22 milliárd volt a tiszta bevétel
      a magyarországi szerencsejáték szervezők 2006-ban 71,41 milliárd forint játékadót, 16,66 milliárd személyi jövedelmadót, összesen mintegy 88 milliárdnyi adót fizettek be a központi költségvetésnek.
 
Sok kicsi sokra megy, talán érdemesebb lenne hasznosabb dolgokra fordítani!

Szólj hozzá!

Címkék: pénz szegénység szerencsejáték gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés anyagi célok lottó nyeremény

Mennyire számít jó befektetésnek egy lakásingatlan?

2009.03.02. 02:08 Pénzmentor

Az tudjuk, hogy a jelenlegi válság amerikából gyűrűzött be hozzánk, ahol a bankok igencsak könnyedén osztogatták a hiteleket. Bezzeg nálunk! Nálunk ez nem fordulhat elő, nálunk megnézték a bankok, hogy mire adták a pénzüket, ezért nálunk nem eshetnek az ingatlanárak, meg különben is, mi sokkal olcsóbbak vagyunk, mint a környező országok....

Hogy mit hoz a holnap, azt nem tudhatjuk, hisz senki sem lát a jövőbe. A mai Magyarország nem amerika, messze vagyunk tőle mint Makó Jeruzsálemtől, azonban van néhány fontos dolog, amit érdemes átgondolni, mielőtt ingatlanvásárlásra adnánk a fejünekt!

Mennyit is ér ma egy átlagos használt lakás a piacon?

Ezt azért nehéz megmondani, mert jelenleg a használt lakások ára kissé felülértékelt az újépítésű lakásokhoz viszonyítva. Gondoljunk csak bele, hogyan állapítja meg egy átlagos értékbecslő az ingatlan értékét? Beszerzi az adott lakás környékén található hasonló kategóriájú lakások eladási árait és ez alapján kiszámolja az ingatlan árát. Igen ám, de az összehasonlító adatok is felülértékeltek, hiszen amikor még könnyen lehetett lakáshitelhez jutni, a hitelfedezet értékét is a forgalmi értékbecslések alapján állapították meg.

Azt is mondhatnánk, hogy nálunk is kikerekedett egy szép "ingatlanos-léggömb", ha nem is akkora, mint az államokban, de durranni ez is tud és fájdalmat okozhat nagyon sok ingatlantulajdonos számára.

Hogy is van ez, mit jelent ez az egész?

Tényként kell elfogadnunk, hogy az újépítésű lakások mutatják meg az ingatlanok értékbecslésének valós alapját! Ez az un. újraelőállítási költség alapú értékmeghatározás. A használt lakások árát ebből kaphatjuk meg úgy, hogy kiszámoljuk mennyit kéne az adott lakásra költeni, hogy egy modern lakást kapjunk. Vagyis a felújítási költséget levonjuk az új lakás árából.

Mi történt az elmúlt években egy átlagos társasházban? Mennyit költöttek a tulajdonosok a házuk állagának megőrzésére illetve a felújításra? Nem sokat és nem sokan - ami annyit jelent, hogy rendre "megspórolták" és elodázták az épületek 15 éves nagyfelújítási ciklusait. Ebből bizony következik az a feltételezés, hogy az átlagos lakásállomány műszaki állapota rosszabb, mint amit a lakásárak mutatnak.

Akkor most nézzünk egy egyszerű példát:

Ha egy újépítésű lakás négyzetméter ára az adott környéken 350 ezer Ft, akkor a környékbeli használt lakás négyzetméter ára nem lehetne magasabb 200-240 ezer Ft-nál, figyelembe véve azt, hogy a felújításra még rá kell költeni négyzetméterenként legalább 50-100 ezer Ft-ot. Miért csak ennyi? Mert az árat csökkenteni kell az épület műszaki állapotának értékével, amire ugye nem költöttünk egy fillért sem. Azzal, hogy a saját lakásunkat felújítottuk, a társasházhoz tartozó közös tulajdont nem "bántottuk", vagyis minden maradt olyan, amilyen volt, düledező lépcsőház, állandóan rossz lift, beázó tető, veszélyes kémény, elavult vezetékek, vizesedő pince, rossz hatásfokú kazán, stb...stb...

Halkan teszem hozzá, hogy a felújítás költségei gyakran a fekete gazdaság leple alatt rejtve maradnak, senki sem számol vele - mi történik akkor, ha mindezt sikerül a kormánynak bekényszeríteni az adókörnyezetbe?

A rezsiköltségek is hatással vannak az ingatlan értékére!

Ne feledjük, hogy Magyarországon az energiaárak államilag támogatott energiarendszeren alakultak ki, de az már egyáltalán nem biztos, hogy ez mindig így is lesz! Ezért valószínűleg a piac be fogja árazni az ingatlanokat, mégpedig úgy hogy a rezsiköltséget levonja az adott lakás árából. Vagyis ha egy használt lakást most 15 millió Ft-ra áraz a piac és ennek a lakásnak az átlagos rezsiköltsége 20 ezer Ft, ami a jövőben mondjuk a duplájára emelkedik és 40 ezer forint lesz, akkor ez 10 év viszonylatában 2,4 millió Ft többletköltséget jelent az új tulajdonosnak.

Erre vonatkozóan érdemes áttanulmányozni a KSH honlapján található összehasonlító táblázatot az EU-országok háztartásai által fizetett gázárak alakulásáról 1996-2007 között!

A magas jegybanki alapkamat is leértékeli az ingatlanokat!

A banki betétek kamatai nem stabilak - nőhetnek is és csökkenhetnek is, azonban a tartós 10% körüli, vagy ennél magasabb kamatkörnyezet - ráadásul tartósnak látszó hitelszűkös időszakban - az ingatlanpiacot negatívan érinti. Az ingatlanárak nem tudnak lépést tartani a kamatokkal, vagyis előbb reál, majd nominál értéken is leértékelődnek. Amikor hitelbőség volt, a bankok könnyen adtak hiteleket - forgalmi értékbecslések alapján - a vevők pedig könnyebben fizettek magasabb árat egy lakásért, mert ők is könnyebben juthattak pénzhez. Az ördögi kör bezárult, mindenki tette a dolgát, miközben a hitelbőség "pumpálta" felfelé az árakat. Most sajnos a fordítottját kell megélnünk - hietlszűke van, az árak mennek lefelé.

Van még néhány "apróság", amiről senki nem beszél. Az ingatlanpiac pár éve már túlkínálatos és a pozitív változás előjelei nem nagyon mutatkoznak. Az ország népessége inkább csökken, mint nő - így ez nem valószínű, hogy felszívja majd a túlkínálatot. Nem jelentős az országba betelepülők száma sem és a külföldi vásárlók is inkább eladják a korábban megvásárolt ingatlanaikat, ezzel tovább növelve a túlkínálatot. A panelek értéke pedig évek óta morzsolódik és egyre inkább a piac aljára kerül, és senki sem beszél a kb. 2 millió embernek otthont adó vályogházakról sem, ezek értékállóságára még csak elképzelés sincs...

Szóval mit gondolsz, nálunk nem fognak még tovább csökkenni a lakásárak?

(Forrás: Ingatlan Platform)

Szólj hozzá!

Címkék: hitel pénz befektetés pénzügyek lakáshitel gazdagság bankhitel lakásár használt lakás ára lakás értéke ingatlan értékbecslés

Nyerni a válságon?

2009.02.24. 12:04 Pénzmentor

Érdekes adatra lettem figyelmes a Haszon Magazin februári számának átböngészésekor. A MASMI Hungária Piackutató Intézet felméréséből kiderül, hogy a magyar lakosság 57%-át intenzíven foglalkoztatja a válság, ám cselekvésüket ez alig befolyásolja!

Akik leginkább aggódnak, azok a nyugdíjasok és a vállalkozók. Érthető, hiszen a nyugdíjasok a leginkább kiszolgáltatottak és őket érintik a tervezett változások a legsúlyosabban. A vállalkozók pedig a kormány intézkedéseinek kiszámíthatatlansága miatt aggódhatnak teljesen jogosan.

Tehát a lakosság háromnegyede számmít arra, hogy romlik az anyagi helyzete a válság miatt, mégis csupán 61% azoknak az aránya, akik máris visszafogták a költéseiket és csak minden 5. válaszadó jelezte, hogy jelentősen lefaragta a kiadásait is! Akik pesszimisták a jövővel kapcsolatban, azok már most lényegesen kevesebbet költenek a korábbi hónapkhoz képest, ezzel szemben a legoptimistábbak 81%-a egyáltalán semmit nem tett és nem változtatott a költekezési szokásain.

Jó ha tudjuk, hogy az élelmiszerárak a tavalyihoz képest az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben - 4,3%-al emelkedtek és szintén mindenkit érint a háztartási energia 18.9%-os drágulása - ezen belül csak a vezetékes gáz árának 41.7%-os drágulása!!

A nagy kérdés most az, hogyan lehet kihasználni a jelenlegi rossz gazdasági helyzetet, milyen lehetőségekkel élhet az, aki nem szeretne veszíteni?

2009 az olcsó vételek lehetőségét hozta, most elsősorban az ingatlan vásárlási lehetőségekről ejtenék pár szót.

Annak ellenére, hogy a használt lakások átlagos négyzetméterára 2008-hoz képest 176 ezer forintról 178,6 ezer forintra emelketek, ezen belül az új lakások esetében Budapesten 400,4 ezerről 445 ezerre, vidéken pedig 213 ezerről 221 ezerre - mégis érdemes lehet mérlegelni az új lakás vásárlásának lehetőségét, hiszen a beruházók "nyakán maradt" eladatlan lakások árából most jelentős árkedvezményeket érhetünk el némi ügyes alkudozással! Sőt számos beruházó extra engedményekkel és kedvezményekkel kínálja értékesítendő lakásait.

Miért éri meg újépítésü lakásban gondolkodni?

Idén már kötelező új lakások esetében a lakás összesített energiafogyasztásának mérése és osztályokba sorolása. Ezt úgy kell elképzelnünk, mit a háztartási gépek betűkkel jelölt energiafogyasztási kategóriáit, a lakásokat ennek megfelelően A+ kategóriától tíz osztályba fogják besorolni az energiafogyasztás alapján. Az, hogy egy lakás mennyit ér a piacon, azt nagyban befolyásolni fogja ez a minősítés - de már most is érezhető, hogy a panellakások és az egyéb magas rezsivel rendelkező lakások értékesítése komoly nehézségekbe ütközik.

Tehát az ingatlanpiacon most olcsó vételi lehetőségek kínálkoznak, amit érdemes lehet akár befektetési céllal is kihasználni, de ha magunknak vennénk az ingatlant akkor is jó befektetés, hiszen mint fent említettem, a háztartási energiakiadásainkon nagyon jelentős összegeket tudunk megspórolni.

Aki nem rendelkezik szabad pénzeszközökkel egy új ingatlanbefektetéshez, annak érdemes lehet akár még a hitelfelvételt is meggondolni! Fontos és nem hagyható figyelmen kívül, hogy soha nem fordíthatunk hitelre többet, mint a bevételeink 30%-át! Tehát a hitelfelvétel előtt nagyon alaposan végig kell számolni a háztartás bevételi és kiadási oldalait! A 30%-os hitelkeretbe mindenképpen bele kell számolni a már meglévő hiteleket is - tehát, ha már rendelkezünk pl. személyi kölcsönnel, vagy autólízinggel!

Jelenleg a piacon elsősorban a drága forint és euróalapú hitelkonstrukciók közül lehet választani, az euróalapú hitelek mellett szól viszont, hogy az árfolyamkockázatot "csak" az euró bevezetéséig kell viselni és a válság elmúltával a mostani magas törlesztőrészletek is csökkenni fognak. Tény azonban, hogy a forráshiányos bankok jelentősen szigorítottak a hitelfelvétel lehetőségein, szükségessé vált ismét az önerő - kb. a lakás értékének 50%-a és a jövedelmi viszonyokat is szigorúbban vizsgálják a bankok.

2 komment

Címkék: siker hitel befektetés pénzügyek gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés ingatlanbefektetés gazdasági válság anyagi célok bankhitel

Élni és élni hagyni

2009.02.17. 12:43 Pénzmentor

Nem szeretnék politizálni és ezzel a bejegyzéssel sem ez a célom! Azonban a tegnap bejelentett újabb "Gyurcsány-csomag" kapcsán kissé elgondolkodtam! Azt a nézetet vallom, hogy a problémáinkon elsősorban magunknak kell úrrá lennünk. Azonban sajnos nem tudjuk teljes egészében függetleníteni magunkat attól a gazdasági környezettől, ami a mindennapi létezésünket befolyásolja.

Ahhoz, hogy egy ország gazdasága egészségesen fejlődni tudjon, szükséges feltétel, hogy állampolgárait is hagyja "élni" - mit több, tisztességesen megélni! Magyarország sajnos nem ezt az utat választja. Gondolkodni kezdtem, hogy miért lehet ez így?

Szóval akkor nézzük a száraz tényeket, röviden címszavakban az újabb kormányzati elképzelésekről:

1./  Munkabarát adórendszer kialakítása: idén július 1-től a bérek 143 ezer forintja után a munkáltatókat terhelő járulék 5 százalékponttal csökken és csak jövő év januárjától szűnik meg a 143 ezer forintos jövedelem limit, így csak jövőre válik általánossá a járulékcsökkentés.

Kinek is kedveznek ezzel a tervezett intézkedéssel valójában? A KSH adatait nézegetve úgy tűnik, hogy elsősorban a nagyvállalatoknak és a multiknak. Miért gondolom ezt? Nézzük a számokat: 2008. júniusáig Magyarországon összesen kb. 1,6 millió regisztrált gazdasági szervezetet tartanak nyilván, ebből vállalkozás ca. 1.5 millió és ez a szám a tavalyi évhez képest ca. 297 ezerrel több új vállalkozást takar. Igen ám, de a nagymértékű növekedésben nem elhanyagolható a 2008. jan. 1-vel hatályba lépett új ÁFA törvény kötelező hatálya, mely kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytathat. Így hát azon őstermelők tömege, akik eddig nem rendelkeztek adószámmal,  kénytelenek voltak magukat regisztráltatni. No, az ő számukra sok könnyebbséget nem fog hozni a munkáltatói járulék csökkentése.

Akkor röviden összefoglalva 2008. júniusában a jelentősebb gazdálkodási formák aránya: ca. 275 ezer korlátolt felelősségű társaság, ca. 4600 részvénytársaság, ca. 5300 szövetkezet, ca. 6100 egyéb átalakulásra kötelezett szervezet,  ca. 255 ezer jogi személyiség nélküli társas vállalkozás (Kkt, Bt) és ca. 985 ezer egyéni vállalkozás létezett.

2./ Nézzük a személyi jövedelemadó tervezett módosítását: az eddigi 1.7 milliós sávhatár első lépésként 2,2 millióra, majd 3 millióra nő. A magánszemélyek különadója megszűnik és az alsó adókulcs 18 százalékról 19-re emelkedik, a felső pedig 36 százalékról 38 százalékra és megszűnik számtalan szja és társasági adó a kedvezmény - kivételt képeznek a beruházást ösztönző kedvezmények. A társasági adó mértéke 19 százalék az elképzelés szerint.

Mit mutatnak a KSH adatai az adóbevételek vonatkozásában? 2008. első három negyedévében ca. 3090 milliárd származott a termelési és importadókbók, ca. 2055 milliárd a folyó jövedelem és vagyonadókból és mindössze 16,9 milliárd a tőkeadókból. Ugyanakkor a kormányzati fogyasztás ca. 4160 milliárdra nőtt az 1999-es 1740 milliárddal szemben. Nagy valószínűséggel ez az összeg tovább fog növekedni, ha létrejön a most bejelentett újabb hivatal, a "korrupció elleni küzdelem erősítésére" hivatott Közérdekvédelmi Hivatal!

3./ Az általános forgalmi adó tervezett értéke 20 százalékról 23-ra emelkedik, nő a jövedéki adó mértéke és távlati célként bevezetésre kerül egy újabb adónem is, az egységes értékalapú ingatlanadó. Ez az új vagyoni adónem bevezetése 2011-től várható, melyből viszot bevételre legkorábban is csak 2013-tól számíthat a kormány.

Az ÁFA-ból származó bevétele a kormánynak 2008. első három negyedévében ca. 2055 milliárdot tett ki, ennek a 3%-os bővítésével elsősorban szintén a lakosságot fogják súlytani és várható az infláció növekedése is.

Röviden ennyit szerettem volna az elképzelésekről írni - vagyis amit egyik oldalon szűkmarkúan adnak, azt a másik oldalon bőségesen behajtják,  ez pedig végeredményként az általánosan rossz életszínvonal még további romlását fogja eredményezni. Bogár László professzor szerint az emberi létezés a leglényegesebb dimenziója a nemzeti vagyonnak, melybe beletartozik az "egészségvagyon" is - vagyis hány ember élhet egészségesen! Ez utóbbi esetében sajnos hosszú évek óta negatív statisztikai rekordokkal "büszkélkedhetünk", az egészségvagyon a mai Magyarországon nem érték, fölösleges kiadások forrásaként kezelik csupán!

Azt se feledjük el, hogy azok, akik csak a munkaerejüket tudják áruba bocsátani - vagyis a bérből és fizetésből élők, igen jelentős arányban járultak hozzá a GDP növekedéséhez - mindezér cserébe alig részesülhetnek belőle, hiszen a reálbérük értéke a 2008-as számítások szerint is csak az 1978-as szintet, vagyis a 30 évvel ezelőtti színvonalat érte el!!!

Természetesen az ismertetett elképzelések még csupán tájékoztató jellegűek és 2010, 2011, 2012 és 2013-ról szólnak. Jogos a kérdés: és akkor mi történik most, 2009-ben? Tesznek végre érdemi és javulást hozó lépéseket, vagy csak beszélnek a hatalmas tervekről, amelyek tulajdonképpen nem sok jóval kecsegtetnek?

Élni és élni hagyni - mi lehet ennél fontosabb a mai Magyarországon.....

 

Szólj hozzá!

Címkék: siker reform pénz boldogság pénzügyek megszorítások adósság szegénység csőd költség megtakarítás gazdagság pénzügyi tervezés takarékosság költségmegtakarítás adóreform gyurcsány csomag

A túlélés esélye

2009.02.15. 20:30 Pénzmentor

Még tavaly láttam egy kisfilm összeállíátást a Pro Sieben "Galileo Mystery" című műsorában. Nagy hatással volt rám, azóta is többször, szinte önkéntelenül is felidéződnek bennem az egyes epizódok képkockái! Beleképzelem magam a szituációba és a hideg végigfut a hátamon - vajon én képes lettem volna ott, abban a helyzetben túlélni????

A történet annyira tanulságos, mert lehetővé teszi - akár az élet más területein is sikerre vezető - konklúziók levonását! Nehéz időszakot élünk át mindannyian, ezért úgy gondoltam röviden összefoglalom mindazok kedvéért, akik nem láthatták.

A tavaly novemberi adásban három ember történetét dolgozták fel, akik olyan kilátástalan helyzetbe kerültek, amiből esélyük sem volt a túlélésre! Azonban mindannyian megmenekültek, és az általuk elmondottak alapján érdekes módon kirajzolódott az a határozott "minta", melyet mindannyian követtek, s amelynek köszönhetően megnyerték a harcot az életért vívott küzdelemben.

Mi dönti el, hogy extrém szituációba kerülve az ember képes túlélni és megnyerni a csatát? Különleges képesség vagy adottság?

Talán igen, azonban ennél sokkal fontosabb, hogy ezek az emberek soha nem veszítették el a hitüket.

Példaként álljon a 28 éves Kerstin Burns esete, akit az erős hullámverés 2004. június 25-én a Hansa Bergen teherhajójának fedélzetéről a viharos tengerbe sodort.

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin hozzá volt szokva a viharhoz, de nem vette észre a felé tartó hatalmas hullámot, csak azt, amikor az már magával ragadta. A térképen jól látható Kerstin helyzete a hajóhoz képest! 

 

 

 

 

Teljesen magára maradt és ki volt szolgáltatva az elemek erejének. Megkezdődött az életért folytatott 20 órás küzdelem, mindez úgy, hogy nem volt rajta mentőmellény, munkaruhában és bakancsban hánykolódott a kb. 10 m magas viharos hullámok között.

 

 

 

 

 

A túlélés esélye minimális, mégis a csodával határos módon Kerstin megmenekült. A szerencséjének köszönhette, vagy csoda történt?

Nem, egyik sem - sokkal inkább annak köszönhette az életét, hogy betartotta a túlélés öt alapszabályát! 

Ez azonban nem csak rá volt jellemző, hanem a másik 3 túlélőre is, akik hasonlóan kilátástalan helyzetbe kerültek.

 

 Melyek ezek a túlélést biztosító faktorok?

 1. Túl akarta élni, mindvégig megőrizte tudatosságát és a legvégsőgik ki akart tartani.
 2. Tudta, hogy nem pazarolhatja el az energiáját - ezért nem kapálódzott fölöslegesen, hanem a hullámokra feküdve kímélte azt. Felidézte és alkalmazta a korábbi ismereteit.
 3. Kis, rövid távú célokat tűzött ki - melyeket könnyebben el tudott érni és ezzel életben tartotta a reményt.
 4. Tudta, hogy a nyugalmát meg kell őriznie.
 5. Pozitív dolgokra gondolt - pl. nem hitte el, hogy 28 évesen így fogja végezni, családra és gyerekekre vágyott! Ezzel egyrészt elkerülte a pánikot, másrészt új erőket volt képes mobilizálni!

A hit ereje! A félelmetes történet alapján úgy érzem, hogy élet-halál helyzetben a lelki jelenlét és tudatosság megőrzése hatalmas szerepet játszik a túlélésben.

És most szeretnék párhuzamot vonni, mert úgy gondolom, hogy ugyanez elmondható az élet más, kisebb veszéllyel fenyegető helyzeteiről is! A történet a maga megdöbbentő módján számomra azt mutatta meg, hogy mennyire fontos a cél, hogy el akarjunk valamit érni az életben! Ha világos a cél, akkor minden apró részlet hihetetlenül fontossá válik, semmi sem lényegtelen, ami közelebb visz vagy akár eltávolít a céltól: a rövidtávú - elérhető eredmények fontosságának szerepe! A célba vetett hit pedig segít megőrizni a nyugalmat még akkor is, ha körülöttünk pánik hangulat kezd uralkodni.

Nagyon fontos útravalónak érzem ezt a történetet az anyagi életben való boldoguláshoz is, mert élesen rávilágít arra, hogy nem pazarolhatjuk el feleslegesen az energiáinkat aggodalmaskodásokkal. Engem mélyen elgondolkodtattak ezek a hihetetlennek tűnő csodás esetek és olvasóimnak is hasonló élményeket szeretnék kívánni.

 

Szólj hozzá!

Címkék: siker pénz boldogság spórolás adósság szegénység gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés takarékosság

Hány alkalommal adsz ki pénzt naponta?

2009.02.10. 23:39 Pénzmentor

Egyszer, kétszer, többször - vagy talán csak hetente párszor? Nem foglalkozunk vele, mert úgy gondoljuk, hogy nincs jelentősége. Pedig ezek az egyszerű kis döntések igen komolyan befolyásolják anyagi helyzetünket. Ha azt a nézetet osztod, hogy fölösleges erre időt pazarolni, mert úgyis annyit tudsz költeni, amennyi a pénztárcádban van, akkor nézzünk meg, hogyan is szoktunk általában vásárolni:

Elfogyott otthon a kenyér és bár másra nincs szükség, de kenyérért mégis le kell ugrani a sarki közértbe. Sietni kell, mert közben készül a vacsora és éhes a család. Megcélozzuk a pékárus polcot, lekapjuk azt a veknit, ami a legszebben moslyog ránk és indulunk a pénztárhoz fizetni. Igen ám, de itt sorba kell állni és mindkét oldalról csokival és egyéb csábító ínyencségekkel megpakolt polcok között lehet csigatempóban végigaraszolni. Így hát valószínűleg veszünk még egy tábla csokit, rágót vagy bármi mást, amit éppen így vacsora előtt különösen megkívánunk. Kifizetjük az árut és mire haza érünk, már el is felejtettük, hogy mire és mennyit költöttünk.

Tételezzük fel, hogy hetente háromszor kell gyorsan kiszaladni valamiért, alkalmanként elköltve 3000 Ft-ot. Ehhez hozzáadódik az érzelmi felindulásból elkövetett vásárlás, ami ha csak az eredetileg vásárolni kívánt áru értékének 10%-át teszi is ki, máris +300 Ft-ot jelent. Ha ez havi szinten ismétlődik, akkor a hónap végére sikerül ilyen módon 39.600,- Ft-ot elkölteni. Mire is? Mennyire volt ebből valóban szükség? Meg tudjuk mondani a hónap végén???  Azonban az tény, hogy ezzel  a módszerrel sikeresen elszivárogtattunk kb. 40 ezer forintot!

Úgy gondolom, hogy igazán megéri néhány percet a vásárlás előtt gondolkodásra szánni, mert csupán néhány perc ráfordítással komoly megtakarítást tudunk elérni! Tudjuk, hogy a világ tele van csábítással és olyan dolgokkal, amiket megvehetünk. Azonban ha hagyjuk, hogy a hirtelen támadt érzelmek hatására költsük el a pénzünket, akkor tudtunk nélkül ugyan, de ezek az érzelmek fogják befolyásolni az anyagi helyzetünket is!

Mi a teendő? Mielőtt belépsz a boltba, határozd el, hogy csak azt veszed meg, amiért oda indultál és ne hagyd, hogy bármi kizökkentsen ebből az elhatározásodból.

Ha már bent vagy az üzletben, akkor a kiszemelt termék esetében szánj ismét néhány percet az árak és a minőség összehasonlítására és válaszd az ár/érték arányban a legkedvezőbbet. Ha van lehetőség kedvezményre, vagy akár alkudni tudsz az eladóval (bár ez nálunk nem szokás) - akkor élj vele! Ezután gyorsan számold végig a megtakarítást és érezd át ennek az örömét. Garantáltan sokkal jobb érzés, mint a csábítás hatására vásárolt csoki elmajszolása utáni "bűntadat".

A pénztár előtt a sorban szintén ne hagyd magad "mellékvágányra" terelni, hiszen a kereskedő nem véletlenül állította oda pont azokat a termékeket. Végül pedig a legfontosabb lépés - amit általában kevesen tesznek meg - jegyezd fel, vagy tedd el a blokkot, hogy tudd mire és mennyit költöttél. Kategorizáld a költségeidet - pl. háztartás, lakás, autó, biztosítás, vegyes, stb.. és ennek megfelelően jegyezz le minden kiadást a megfelelő kategóriába. Ha kategóriánkét rendelkezel előirányzott kerettel, akkor azonnal láthatod, hogy mire is költötted el a pénzed és hol lépted túl a lehetőségeidet. Én nem ismerek ennél jobb módszert megtakarítható összeg előteremtésére! És mibe került ez számodra? Vásárlás előtt és után csupán pár percbe!


 

2 komment

Címkék: vásárlás siker pénz boldogság spórolás pénzügyek szegénység költség megtakarítás gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés takarékosság pénztelenség vásárlásfüggőség anyagi célok pénzügyi függetlenség

Nincs pénzem, minek foglalkozzak vele?

2009.01.31. 20:09 Pénzmentor

Olyan iskolába jártam, ahol szigorúan megkövetelték a történelmi dátumok ismeretét. Nagyszerű, művelt lettem! Bevallom - mára ebből sokat elfelejtettem és szégyen ide, szégyen oda - talán kissé műveletlenné is váltam. Az élet iskolájában nem igazán volt szükségem a történelmi dátumok ismeretére....

......ráadásul ebben az iskolában nem tanulhattam semmit a pénzről sem. Ez tabu téma volt, soha nem beszéltünk róla. Így hát gyerekként szinte semmit sem tanulhattam meg a pénz kezelésének fontosságáról. A nehézségek és a kilátástalanság kényszerített rá, hogy igen is foglalkoznom kell a pénzügyeimmel, mert a lottó ötös nem fog az ölembe hullani.

Szerinted melyik tudásnak vettem volna nagyobb hasznát ifjú koromban?

Az a  kisebbik baj, hogy nincs pénzünk. Azonban a nagyobb baj az, hogy éppen ezért nem is foglalkozunk vele. De ha kicsiben nem tanuljuk meg hogyan kell a pénzzel bánni, akkor mit kezdenénk egy lottó ötössel? Ez pont olyan, mintha fordítva ülnénk fel a ló hátára.

Mindannyian gondosan igyekszünk a gyerekeinket nevelni. Egy kisgyereknek, aki még soha nem evett tölcsérből fagylaltot, egészen biztosan egy gombócot veszel a legelső alkalommal. De a kicsi kezecskéi még ügyetlenek, és alig próbálja a szájához emelni, a gombóc lepottyan a földre. Kétségbeesetten sírni kezd és mivel látja, hogy körülötte az emberek 3-4 gombócos fagylaltot esznek, ő is ilyet szeretne. Megvennéd neki az első ügyetlen próbálkozása után az újabb fagyit 3 gombóccal? Nem valószínű, hiszen a kicsi még azt sem tanulta meg, hogyan egyen meg tölcsérből egy gombóc fagylaltot!

A pénzügyeinket és a pénzkezelési szokásainkat ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint ahogy a kisgyerek tanul meg tölcsérből fagylaltot enni. Akinek nincsenek anyagi gondjai, az egyáltalán nem biztos, hogy okosabb is. Ellenben kialakította a megfelelő pénzkezelési szokásokat, amiket lehet, hogy otthonról hozott magával.

Ha nem vagy olyan szerencsés, hogy ezt otthon elsajátíthattad volna, biztos lehetsz abban, hogy az iskolában sem fognak rá megtanítani és talán életed végéig anyagi gondjaid lesznek. Kifejezetten kerülni fogod a pénz témakörét és rossz beidegződéseid lehetőséget sem adnak számodra néhány egyszerű pénzkezelési módszer elsajátítására.

Tanuld meg kezelni a pénzed, mert ez az első lépés a saját anyagi függetlenséged felé. Addig, amíg azt sem tudjuk kezelni amivel rendelkezünk, nagyon kicsi az esélye, hogy többet kaphassunk. Vagyis azok a szokásaink, amivel a pénzünkeket kezeljük és ahogyan bánunk vele, ezerszer fontosabbak, mint  maga az összeg. Teljesen lényegtelen, hogy van-e pénzed vagy nincs! Egy dolog számít - kezdd el azonnal kezelni a saját pénzügyeidet!

Van azonban valami, amin legtöbben elvérzünk, amikor takarékoskodni kezdünk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen mindannyian élni is szeretnénk és lelkünknek szórakozásra is szüksége van. Akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, ha egyensúlyban tudunk maradni. Egészségtelen, ha drákói szigorral mindent megvonunk magunktól, de az állandó és esztelen költekezés sem vezet sehová.

Tehát a következő lépés, hogy legyen havonta egy szórakozásra szánt kereted is, amit kizárólag csak a saját kényeztetésedre költhetsz el. Ezt a keretet viszont minden hónapban el kell költened. Sem többet sem kevesebbet, hanem pont annyit, amennyit saját jólétedre szántál. A megtakarítási terv  ugyanis akkor tud hosszútávon működni, ha megfelelően ellensúlyozva van a jólét és kényeztetés érzésével!  Ráadásul az egész pénzkezelési procedúra is sokkal szórakoztatóbb, hiszen havonta jutalomban is részesítheted magad. Egyszerre tanulhatod meg a "nem elkölteni" és az "elkölteni" aranyszabályát. Akár már holnaptól is elkezdheted. Lehet, hogy eleinte gyűlölni fogod, de valószínűleg néhány hónap elteltével arra ébredsz, hogy ez mégis csak jó móka és még élvezetet is okoz.


 

Szólj hozzá!

Címkék: siker hitel pénz boldogság spórolás adósság gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés takarékosság vásárlásfüggőség anyagi célok

Hogyan spórolhatunk nehéz időkben

2009.01.25. 17:37 Pénzmentor

A gazdasági helyzet adott, nem tudjuk tőle függetleníteni magunkat. De ez nem jelenti azt, hogy nincs mód a havi kiadások csökkentésére. Aki nem szeretne az árral sodródni, az tesz ellene és keres magának megfelelő pénzmegtakarítási módszert. Ha úgy állunk a kérdéshez, hogy ez az az időszak, amikor "megtanulhatjuk a leckét", akkor később ezen a téren sokkal kevesebb gondunk lessz, sőt megteremthetjük az anyagi gyarapodás alapfeltételeit is.

A takarékoskodás alatt én soha nem a szűkölködést értem! Ez nem jelentheti azt, hogy nélkülöznöd kéne, hanem sokkal inkább azt, hogy olyan új szokásokat kellene kialakítanod, ami lehetővé teszik számodra az élhető életet.

Már korábbi írásaimban utaltam rá, de a nehéz időkben különösen időszerű és ezért fontos, hogy a szükségleteinket nagyon sokszor a vágyaink alapján ítéljük meg! Alapvetően nem arról van szó, hogy a vágyinkról le kell mondanunk, sokkal inkább arról, hogy a vágyaink legyenek azok a célok, amiket rövid időn belül el szeretnénk érni.

Melyek azok az új szokások, amelyekkel nehéz időben pénzt takaríthatunk meg? Következzen néhány tipp:

1. Spórolás a konyhában:

 • Összeszámoltad, hogy mennyit költesz havonta különböző üdítőitalokra? Ezek készen kapható szénsavas italok, vagy esetleg rostos ivólevek? Megtakaríthatod ezen kiadásaid felét, ha sűrítményt vásárolsz és fogyasztás előtt higítod vízzel, szódavízzel 1:1 arányban. Ha szereted a hideg italokat, jégkockákat fagyaszthasz belőle és ezt öntsd fel vízzel.
 • A családi kiszerelésben kapható élelmiszerek olcsóbban beszerezhetők, de nem mindenkinek van szüksége akkora mennyiségre. Esetleg egyedülálló, idős, vagy nem tudja hol tárolni, stb... Beszéld meg közeli ismerőseiddel, barátaiddal, rokonaiddal, hogy a szükséges dolgokból bevásároltok, majd egymás között elosztjátok. Tehát egy-egy tételt vesz mindenki, majd minenki cserél egy-egy porciónyit arra, amire még szüksége van. Pl. zöldségféle, fagyasztott hús, stb... Ez némi szervezést igényel ugyan, de előnye, hogy megóv az impulzív vásárlástól.
 • Mennyit költesz snackekre havonta? Milyen kiszerelésben veszed meg? Itt is spórolhatsz, ha nagyobb kiszerelést és zárható csomagolást választasz. De csökkentheted is a nassira szánt keretet, vagy választhatod, hogy magad készíted el. Végül pedig ritkíthatod is a nassolási alkalmak számát - nem fogsz éhen halni, ha nem eszel minden nap édeskekszet, ropit, chipset, sportszeletet, stb...
 • Spórolhatsz a kávén is, ha családi kiszerelésű őrölt kávéból készíted otthon és termoszban magaddal viszed az irodába. Így erre nem kell költened a büfében vagy az automatába.

2. Spórolás a háztartásban

 • Ha jó viszonyban élsz a szomszédaiddal és nem lakótelepen élsz, valamint nem termelsz sok szemetet, akkor a szemétszállítás költségén spórolhatsz, ha többen használtok egy kukát és annak költségeit megosztjátok.
 • Használj kedvezményes vásárlási kuponokat, és ha drágább dolgot kell vásárolnod - keresd meg az akciós lehetőségeket. Informálódj vásárlás előtt, hasonlítsd össze az ajánlatokat és ne csupán egy cég akciós ajánlata alapján dönts. Akciók voltak, vannak és mindig lesznek is. Fontos, hogy csak olyan dolgot vásárolj, amire valóban szükséged van.
 • Ha hideg van, nem takarítasz meg azzal energiát, ha napközben teljesen letekered a fűtést. Ha lehűlnek a falak, sokkal több energiára van szükség a helyiség felfűtésére, mintha csak pár fokkal vennéd lejjebb. Takarékoskodj ésszerűen, alacsonybb hőfokon temperáld a lakást, és godoskodj a megfelelő szigetelésről.
 • A szártógép és a mosogatógép szárítóprogramjain is tudsz spórolni, hiszen a levegőn is megszáradnak a ruhák és az edények.
 • Mosószerek és tisztítószerek is olcsóbban vásárolhatók nagy kiszerelésben. Az élelmiszereknél alkalmazott módszert itt is be lehet vetni és még a csomagolást is meg lehet spórolni, hiszen a régi flakonok újratölthetők. Nyugdíjasok, egyedülállók, közeli barátok, családtagok fogjanak össze és készítsenek havi vásárlási listát, ami alapján mindenki számára kedvezőbben vásárolhatnak.

 

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás pénz spórolás pénzügyek megtakarítás gazdagság pénzügyi tervezés takarékosság anyagi célok pénzügyi függetlenség

Hogyan lehet pénzt megtakarítani

2009.01.17. 20:04 Pénzmentor

Extra pénzre lenne szükséged? Szeretnél havonta valamennyit megtakarítani, de nem tudod hogyan? Legyen a célod akár takarékoskodás befektetéshez, akár a jövő évi karácsonyi ajándékokra való összegyűjtése - lenne néhány javaslatom, hogyan kezdj hozzá...

 1. Először is írd le a konkrét célodat, amihez pénzre lesz szükséged. Mi az az összeg, amit havonta szeretnél megtakarítani? Tisztázd azt is, hogy melyik módszer a számodra legmegfelelőbb? Elegendő-e, ha veszel egy üres borítékot és ráírod a célod, majd ebbe a borítékba minden hónapban félre teszed a megtakarítandó összeget? Nem fogsz hozzányúlni? Vagy nyiss erre a célra egy takarékszámlát és használd ki a kedvező megtakarítási kamatfeltételeket. Bármi is legyen a célod, ha leírod, akkor sokkal tisztábban átláthatod a lehetőségeidet.
 2. Gyűjts össze a megmaradt aprópénzed egy perselyben vagy zárható üvegben - persze műanyag tégelyben is gyűjtheted, de a korsó hangja sokkal kellemesebb, ahogy gyarapodik a tartalma. Minden hónap végén dobd bele a zsebedben, vagy a tárcádban megmaradt aprót. Soha ne nyúlj a korsóhoz, amíg abban annyi érme nem gyűlik össze, amit már rollnizni érdemes és be tudod váltani. Ezt az összeget is fizesd be a takarékszámládra vagy tedd a borítékba.
 3. Tartsd nyilván a kölstségeidet! Vegyél erre a célra egy kockás füzetet, de ha a számítógépet jobban kedveled, az excel segítségedre lesz ebben. Jegyezd fel minden nap mennyit költöttél, vagy egyszerűen gyűjts össze a nyugtákat. A hét végén pedig írd össze a füzetedbe, vagy a táblázatodba. Akár az egyes költségeknél limit összeget is megadhatsz, így hetente követheted, hogy van-e még pénzed, vagy meg kell húznod a nadrágszíjjadat.
 4. Mondj búcsút a hitelkártyádnak! Ha extra pénzt szeretnél megspórolni, akkor ezt nem teheted adósságban. Ne legyen tartozásod, mert ez a megtakarítás lehetőségét csírájában fojtja el és hamar elveszíted a célodat. Kivételt jelenthet persze, ha különösen veszélyes helyzetbe kerülsz - de légy nagyon őszinte a különösen veszélyes helyzet definíciójakor! Már csak ezek miatt a váratlan helyzetek miatt is jó, ha rendelkezel némi tartalékkal.
 5. Fizess magadnak is és ne csak a számláidat egyenlítsd ki! A kettő között óriási különbség van. A számláinkat kötelesek vagyunk kifizetni és magunknak nem teszünk félre semmit. Pedig tőkét abból lehet gyűjteni, amit meg tudsz takarítani. Hogy hogyan, arról később még bővebben  lesz szó. Add magadnak minimum a fizetésed 5%-át - de ha ennél többet is megengedhetsz, akkor felemelheted akár 10%-ra is.

Ha pénzt szeretnél megtakarítani, akkor fegyelmezetté és pontossá kell válnod. Ha a korlátlan költekezéshez voltál hozzászokva, akkor ez eleinte nem fog könnyen menni. Azonban mindenképpen megéri azt a néhány perc  időráfordítást, mert motivációt nyerhetsz céljaid megvalósításához. Nehéz időszakot élünk át mindannyian és a pénz - elsősorban a hiánya miatt - még az eddigieknél is súlyosabban esik latba.

Az első hónap költségeit a hónap végén feltétlenül nézd át, hogy képet kaphass a megtakarítható valóságos összegről. Hiszen ez alapján tudod eldönteni mennyit vagy képes megspórolni és hogy a terved működőképes-e egyáltalán.

Ezzel az írással arra szeretnélek ösztönözni, hogy gondolkodj és tervezd meg a pénzügyeidet, mert a körülményeket ugyan lehet hibáztatni - de így a céljaid soha sem fognak megvalósulni!

 

Szólj hozzá!

Címkék: siker pénz spórolás pénzügyek költség megtakarítás gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés takarékosság költségmegtakarítás anyagi célok pénzügyi függetlenség

Ki tudsz jönni a havi fix fizetésből?

2009.01.11. 19:07 Pénzmentor

Mit gondolsz, ha a jövő hónaptól megduplázódna a fizetésed, akkor megnőnének az igényeid? Elégedett lennél-e azzal, ahogy az előző hónapokban éltél, vagy rövid időn belül egyre több dologra lenne szükséged?

Nos, ha azt válaszoltad, hogy több dolgot engedhetnél meg magadnak, akkor ezzel megerősítetted azt a tényt, hogy életszínvonalunk arányosan nő a keresetünkkel. Minél több a fizetésünk, annál többet igénylünk és ezek az igények általában akkorák, mint amekkora a fizetésünk. Tehát hiába keresünk többet, ha azt mind el is költjük, soha nem leszünk képesek anyagilag függetlenné válni.

Paradox a helyzet - de az, hogy havonta megtakaríthassunk magunknak  bizonyos összeget sokkal kevésbé függ a havi jövedelmünktől, mint attól hogy képesek legyünk hosszútávon gondolkodni és némi önfegyelmet gyakorolni! Ha a rövid távú örömöktől tartózkodni tudunk és el tudjuk halasztani a jövőbe, akár jelentős vagyonra is szert tehetünk.

Kezdjük tehát az alapoknál és nézzük meg, hogy mennyi pénzre van szükségünk havonta. Figyelem! Nagyon fontos, hogy a vágyainkat soha ne kevrjük össze a valódi szükségletekkel! Ez után csökkentsük a kiadásainkat és kezdjünk el takarékoskodni.

Hogyan takarékoskodhatunk a kiadások csökkentésével?

Ha a rendelkezésünkre álló összes jövedelmet elköltjük, akkor megcsapoljuk a bevételeinket, kimerítjük a megtakarítási lehetőségeinket és ezzel korlátozzuk a pénzt hozó befektetési esélyeinket is.

Pénzköltési szokásaink megnyirbálása nem egyszerű feladat - de nem is lehetetlen. Gyakorlással ugyanúgy szokássá alakítható, mint a költekezés. De ha eddig a korlátozás nélküli költekezéshez voltunk hozzászokva, akkor az átállást bizony nagyon nehéz időszakként fogjuk megélni.

A költekezés sokszor érzelmi döntéseken alapszik, ezért elsődlegesen arra kell koncentrálnunk, hogy vásárlásaink előtt minél racionálisabban döntsünk. Tárgyilagosan kell értékelnünk a vásárlásainkat.

Túl sok pénzt költesz? Felsorolok néhány kérdést és keress ezek közül magadnak olyat, amelyik leginkább segíti a vásárlás előtti objektív döntéshozatalt. A kérdések  a céljaidra irányítják a figyelmedet és megvédenek az impulzív költekezéstől:

 • Szükségem volt-e erre a dologra tegnap? Ha impulzív indíttatásból vásárolunk, a legtöbb esetben erre a kérdésre "nem" a válasz.
 • Belefér-e a háztartási költségvetésbe? Ez egyszerű - ne lépd túl a havi költségvetési kereteted nagyon nyomós indokok nélkül.
 • Ha megveszed, akkor a következő hónappan bánni fogod?
 • Jobban tudod-e hasznosítani vagy megtakarítani ezt az összeget a vásárlás helyett?
 • Ez a kiadás összhangban van-e személyes céljaiddal és értékrendeddel?

Semmi sem akadályozza a személyes megtakarítást, mint a fölösleges kiadások! Azonban ne feledd, igényeink szinte mindig bevételeinkhez igazodnak és ebben te magad hozhatod meg a legfontosabb döntéseket. Ne a körlményeket okold, hanem mindig keresd a lehetőségeket....

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás pénz spórolás pénzügyek szegénység gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés takarékosság pénztelenség vásárlásfüggőség

A túlköltekezés legbiztosabb előjelei

2009.01.04. 18:25 Pénzmentor

Véletlenül kezembe került az ókori babiloniak költekezési szokásairól egy érdekes történet. Meglepődtem, sőt nagyon meglepődtem! Tudud miért? Mert úgy tűnik, hogy több ezer év sem volt elég ahhoz, hogy racionalitásunk megvédjen a túlköltekezéstől....

...az egykori babiloniak a mai bankok őseihez, a pénzkölcsönzőkhöz fordultak, ha extra pénzre volt szükségük. Természetesen már akkor sem adták "ingyen" a pénzt, fedezettel kellett rendelkezni hozzá. Azonban a szokásos anyagi fedezeten kívül egy valamit még felajánlhattak őseink: saját magukat. Eladhatták saját szabadságukat és önkéntes rabszolgákká válhattak abban az esetben, ha nem tudtak fizetni. És tudod mi a döbbenetes ebben a történetben? Ha lehet hinni a leírásnak, akkor a rabszolgák kétharmada ezekből az önmagukat elárverező babiloniakból került ki!

Feltehetjük a kérdést: hogy lehet az ember ennyire ostoba? Hogyan adhatták magukat ennyien zálogba, amikor ismerték és nap mint nap szembesültek a halálos következményekkel?

Mindannyian tudjuk, hogy az eladósodás következményei sokkal súlyosabbak, mint a hétköznapi sok kicsi lemondás szomorúsága. Mégis, 4000 év sem volt elég ahhoz, hogy személyiségünk analizáló programja erősebb legyen az örömöt átélni és a fájdalmat elkerülni akaró genetikai programnál.

Ezért merem állítani, hogy a túlköltekezés soha nem racionális okokból keletkezik! Annyira erősen befolyásol minket az örömöt most azonnal átélni és a fájdalmat elkerülni programja, hogy ennek kielégítésére virágzó üzletté válhatott a fogyasztói hitelek (gyors hitelek) intézménye! A jelen, a most tudata sokkal intenzívebb és erőteljesebb, mint a távoli, ezért kissé bizonytalan jövő - még akkor is, ha hátrányosan érinthet minket.

Ezek után felsorolok néhány dolgot és kérlek válaszolj rá. Ha sok igen szerepel a válaszaid között, akkor számíthatsz rá, hogy előbb vagy utóbb a túlköltekezés csapdájába esel:

 • A bolti eladók téged már név szerint ismernek
 • A ruhásszekrényed tele van olyan cuccokkal, melyeken még az árcédula is rajta van, de te még egyszer sem viselted
 • Ha belépsz egy üzletbe azonnal veled foglalkoznak, preferált ügyfél lettél
 • A saját konyhádban a lehető legrövidebb időt töltöd el
 • A kávézóban, étteremben azonnal azt kérdezik tőled: hozhatom a szokásosat?
 • A fodrásznál ott hagyod a fél fizetésedet
 • Kedvenc taxid hívószáma a mobilodban el van mentve
 • Havonta számításba veszed a hitelkereted túllépését
 • Nincs költségvetésed és magadnak is hazudsz, hogy valójában mennyit is költesz

 

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás függőség hitel pénz boldogság pénzügyek adósság csőd hitelkártya gazdagság anyagi függetlenség hellókarácsony pénzügyi tervezés pénztelenség vásárlásfüggőség

Csökkentsd a kiadásaidat

2008.12.30. 21:27 Pénzmentor

A legegyszerűbb módja ennek, ha megnézed mire költesz pénzt. Amire a legtöbbet költesz, arra kell koncentrálnod, mert az tükrözi a pénzköltési szokásodat. Ha a kiadásaidat csökkenteni szeretnéd, ezekre a területekre kell koncentrálnod.

Néhány ötlet:


1./ Élvezeti cikkek (kávé, cigaretta) – számold össze mennyit költesz havonta erre? Gondold át, valóban szükséged van rá?

2./ Márkás ruházati termékek – ha a munkádhoz nem feltétlenül szükséges, akkor helyettesítheted más termékekkel is. Nem az ár a fontos, hanem hogy jól álljon és jól érezd magad benne.

3./ Szórakozás (étterem, mozi, színház, koncert, italok, stb...) - mennyit költesz havonta erre? A koncert helyettesíthető CD-vel, a mozi DVD-vel az étterem pedig baráti társaságban eltöltött estével.

4./ Szépségápolás (kozmetikus, make up, fodrász, stb...) - gondold végig, mi az, amit te magad is meg tudsz tenni magadért otthon és nem kell borsos árat fizetned a szolgáltatásért. Esetleg keress olcsóbb alternatívát.

5./ Élelmiszerek, bevásárlás – készíts listát azokról a termékekről, amire valóban szükséged van és ne ess az impulzív vásárlás csapdájába! Tartsd szigorúan magad a listádhoz – főleg, ha akciós is!

6./ Munkába csomagolj magadnak ebédet – számold össze mennyit költesz gyorséttermekre, büfékre. Több ezer forintot megtakaríthatsz, bár ennek némi időráfordítás az ára, főleg ha az ételt előző este készíted el.

7./ Amikor megteheted, használd a tömegközlekedést az autód helyett.

8./ Mire fizetsz elő (újságok, tagdíjak, clubok, stb...) - gondold végig, mi az, amire valóban szükséged van és mi az, amit inkább csak megszokásból fizetsz?


Állítsd össze a saját pénzköltési TOP-listádat és gondolkodj el a lehetőségeiden. Mit-mivel tudsz helyettesíteni, mire nincs egyáltalán szükséged és mi az, amit egyáltalán nem tudsz nélkülözni, azonban picit meg kell nyirbálnod. Ha nem számíthatsz arra, hogy a bevételeid növekedni fognak 2009-ben, akkor talán érdemes kevés időt fordítani a kiadások csökkentésére is!

Szólj hozzá!

Címkék: siker pénz spórolás pénzügyek szegénység gazdagság anyagi függetlenség hellókarácsony pénzügyi tervezés takarékosság vásárlásfüggőség

Adj magadnak is fizetést

2008.12.14. 17:46 Pénzmentor

A jómódban élő emberek aránya az össz lakossághoz képest csekély, becslésem szerint 1% alatt lehet. Mi az oka annak, hogy a legtöbben túlbecsülik azt, amit egy év alatt el tudnak érni, de jelentősen alábecsülik amit 10 vagy 20 év alatt valóban el tudnának érni?

Amikor megkapjuk a fizetésünket, az 100%-ban a miénk. Mi döntjük el, hogy mi történjen vele. Kifizetjük a számláinkat és beosztjuk – azonban mind elköltjük az utolsó fillérig. De az is lehet, hogy vadul költekezni kezdünk és a maradékkal sakkozunk, hogy fussa a rezsire is.

Az eredmény ugyanaz – egyik esetben sem fizetjük ki saját magunkat! Egyszerű lenne havonta félretenni bizonyos összeget, de ugyanilyen egyszerű mindent elkölteni is. Persze tudom, hogy gondot jelent, ha kevésből kell gazdálkodni. De ebből is lehet, ha így döntünk. Azt is tudom, hogy elszántságot és akaraterőt igényel mindez. Azonban gondolj arra, hogy hányan mennek szegényen nyugdíjba esetleg csak azért, mert alábecsülik a 20-30 év alatt elérhető megtakarítás nagyságát.

Játszunk kicsit a számokkal:

Tételezzük fel, hogy beteszel egy havi 8% kamatot biztosító számlára 100.000,- Ft-ot. A példában nem számolok az inflációval és semmi egyéb pénzügyi-, gazdasági tényezővel. Hogyan gyarapodik ez az összeg anélkül, hogy egy fillért is hozzá tennél. Ott heverészik a számlán – akár el is felejtheted. Nézzük mennyi pénzed lesz:

 

10 év múlva = 215.000,- Ft

20 év múlva = 466.000,- Ft

30 év múlva = 1.006.00,- Ft

40 év múlva = 2.170.000,- Ft

50 év múlva = 4.600.000,- Ft

100 év múlva = 219.900.000, Ft

 

Az unokák nagyon szép összeghez jutnának – feltéve, hogy az örökösök sem nyúlnak a pénzhez.

Ezzel a példával azt szerettem volna szemléltetni, hogy a sok kicsi hosszútávon akár vagyont is eredményezhet. Ez lehet a mi extra fizetésünk.

Ha nem tudod a fizetésed 10%-át félretenni, akkor tedd félre az 1%-át, így egy-két éven belül eljuthatsz a 10%-ig és a legjobb úton haladsz ahhoz, hogy a teljes pénzügyeidet tudatos irányítás alá vond. Hogy mindezt hogyan, arról később lesz még szó.

Végezetül pedig egy elgondolkodtató kérdés:Véleményed szerint ki ragaszkodik jobban azokhoz a nézeteihez, amivel megmagyarázza, hogy miért nem tud takarékoskodni? Aki gazdag vagy aki szegény?

Szólj hozzá!

Címkék: siker bank hitel pénz pénzügyek adósság szegénység gazdagság anyagi függetlenség hellókarácsony pénzügyi tervezés

Óvakodj a hitelkártyáktól

2008.12.07. 20:07 Pénzmentor

Mielőtt részletezném, hogy miért ezt a címet választottam, előbb feltennék egy rövid kérdést:

Tudod-e, hogy ki lett a Forbers magazin 2008-as listáján a világ leggazdagabb embere?

Elárulom: Warren Buffet részvénybefektető üzletember, aki megelőzte a Microsoft alapítóját, Bill Gatest is. Warren Buffetről annyit érdemes tudni, hogy 11 éves korában már részvényekkel üzletelt, és 14 éves korában megtakarított pénzéből 40 hold termőföldet vásárolt, amit bérbe adott. 2000 óta lehet licitálni a társaságában elkölthető ebédre, mely összeg 2007-re elérte a 650 ezer dollárt. Ennyit ért meg a licit nyertesének, hogy Buffett társaságában - egy kb. két és fél órás ebéd során - tippeket és tanácsokat kérhessen tőle.


Nos Warren Buffett tanácsokat adott fiataloknak is, teljesen ingyen. Tanácsait azonban nem csak fiataloknak érdemes megfontolni. Mivel azonban vészesen közeledik a Karácsony, érdemes szemügyre vennünk tanácsai közül egyet:
 

„Tartsd távol magad a hitelkártyáktól!”


Miért érzem ezt most különösen aktuálisnak? Talán azért, mert az utóbbi években szinte divattá vált a hitelre vásárolt nagyobb értékű műszaki cikkek ajándékozása. Akkor nézzük meg röviden, hogy miért éri meg a bankoknak ez a szolgáltatás és hogyan kerülhet adósságspirálba a figyelmetlen felhasználó.


A hitelkártyákkal gyakorlatilag kamatmentes rövid lejáratú hitelből lehet vásárolni fogyasztási cikkeket, illetve bizonyos szolgáltatások árát lehet kiegyenlíteni vele. Azok is hozzá juthatnak, akik szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Azonban vannak bizonyos feltételek, amit ha nem tart be a kártyatulajdonos, akkor csúnyán pórul járhat.


Mi a különbség a bankkártya és a hitelkártya között. Alapvetően az, hogy amíg a bankkártyáról mindenki a saját pénzét költi, addig a hitelkártyával a bank által biztosított hitelkeretből vásárolhat. Még bankszámla sem szükséges hozzá. A hitelkérelem és a hitelképesség vizsgálata alapján a bank személyre szabott hitelkeretet biztosít a leendő kártyabirtokosnak. Napi vásárlási és készpénz felvételi limitet határozhat meg, majd ezután kezdődhet is a vásárlás.


Mire kell nagyon figyelned?


Az elszámolási időszak:

Bankonként különböző, általában 30 nap. Ezt követően az elszámolási napon havonta egyszer értesítést küld a hitelkeret igénybe vett és nem felhasznált részéről, a visszafizetendő minimális összegről, a díjakról és a türelmi időszak lejártáról.


Minimum fizetendő összeg:

Bankonként nagyon eltérő lehet – a felhasznált hitelkeret 5-10%-a! A kártyabirtokos dönthet arról, hogy a tartozásának csak egy részét törleszti vissza. Ez esetben a bank meghatározza a minimum összeget, amit azonban ha nem fizet vissza a türelmi időszak végéig, akkor késedelembe esik és a bank késedelmi kamatot vagy díjat számol fel.


A kamatmentes periódus:

Csak abban az esetben áll fenn, ha a felhasznált hitel teljes összegét visszafizeti a türlemi időszak végééig. Amennyiben ezt nem, vagy csak részben teljesíti, akkor a bank a vásárlás időpontjától a teljes hitelkeretre hitelkamatot számít fel – ráadásul a tartozása teljes összegére! Azért becsapós ez így, mert aki a minimum összeget fizeti vissza, az sem teljesíti fizetési kötelezettségét teljesen, így őt is ezzel a kamattal sújtja a bank.


Mire figyelj különösen? Először is a kamatmentes periódus mindig a vásárlás napjától számítódik a bank fordulónapjáig. A hosszabb kamatmentes periódust csak úgy tudod kihasználni, ha közvetlenül a fordulónap után vásárolsz. Azt is vedd figyelembe, hogy mikor kapod meg a fizetésed! Ugyanis úgy kell kalkulálnod, hogy a fizetésed még a kamatmentes periódus lejárta előtt megkapd, hogy így ne csússz ki a határidőből.


Nézzünk erre egy gyakorlati példát:


Hitelkártyádról felhasználsz 100.000,- forintot:

 • árut vásárolsz 50.000,- forintért december 8-án

 • ismét vásárolsz 40.000,- forintért december 10-én

 • készpénzt veszel fel automatából 10.000.- forintot december 20-án.


Hogyan számol a bank, ha a türelmi időszak végéig a teljes felhasznált hitelösszeget visszafizeted? Ebben az esetben jól jártál, mert kamatmentesen használhattad a bank pénzét áruvásárlás estén a fordulónapig, ekkor hitelkamatot nem számol fel a bank. Azonban a készpénz felvételre a legtöbb bank hitelkamatot számít fel, a példában december 20-tól. Erre sokan nem figyelnek, pedig igen magas 2,5-3%-ot tesz ki, ami éves szinten számolva eléri a 30-35%-ot!


Mi történik, ha csak részben, vagy nem fizeted vissza a felhasznált hitelösszeget a türelmi időszak végéig?

Ez az, amire nagyon vigyáznod kell, mert nagyon rosszul jársz! Ugyanis a vásárlás napjától, vagyis

 • 50.000,- forintra december 8-tól

 • 40.000,- forintra december 10-től

 • 10.000,- forintra december 20-tól hitelkamatot kell fizetned!

   

Így ha csupán egy napot is késel a törlesztéssel, akkor ez akár 2000-2500 forintodba is kerülhet.


Ha tehát azon töröd a fejed, hogy hitelkártyát igényelsz a karácsonyi ajándékok megvásárlásához, legyél körültekintő és figyelj nagyon a határidőkre!


 


 


 


 

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás siker hitel pénz pénzügyek adósság szegénység csőd hitelkártya gazdagság anyagi függetlenség hellókarácsony pénzügyi tervezés pénztelenség vásárlásfüggőség

Változtasd meg a szokásaidat

2008.11.30. 14:45 Pénzmentor

.és búcsút inthetsz anyagi gondjaidnak!

Ha túlélted a korábbi részeket és megismerkedtél azokkal a függőségi viszonyokkal, melyek pénzügyeinket tönkre vághatják és legalább egyszer elmosolyodtál, akkor máris közelebb kerültél anyagi gondjaid lehetséges okához. Készen állsz a változásra! Ne várj csodát, a szokásaid és ahogy gondolkodsz a pénzről, ahogyan cselekszel – minden megváltoztatható. Mostantól kezdve fel tudod ismerni a veszélyes helyzeteket. Foglalkoznod kell vele, ami sokszor nagyon kínos és terhes. Azonban megéri ez a kis energiabefektetés, mert anyagi helyzetedben pozitív változást indít el.
 

Figyeld a szokásaidat! Hogyan éled meg a mindennapjaidat – mint egy szenvedő és kiszolgáltatott áldozat? Várod, hogy a jó megtörténjen veled? Reménykedsz a pénznyereményben, ami egy csapásra megoldja az összes anyagi problémád?
 

Tudod mit jelent ez? Csupán annyit, hogy nem foglalkozol a pénzügyeiddel és a problémákat okozó szokásaiddal. Úgy éled meg a helyzetedet, hogy az események megtörténnek veled és te magad nem tehetsz ellene semmit. De ezek a körülmények egyre hangosabban és kegyetlenebbül kényszeríteni kezdenek. Reménykedsz és ennyi – ennél többet nem teszel. Vársz ölbe tett kézzel még akkor is, amikor már egészen biztos az anyagi csőd.
 

Szerinted mekkora az esélyed, hogy a nehézségekből kimássz?
 

Ugyanúgy éled az életed, mint eddig – a bankszámlád állandóan negatív a hónap végén és eszedbe sem jut, hogy mi történhet akkor, ha egy rossz mozdulat következtében pl. ínszalag szakadást szenvedsz és két hónapig dolgozni sem tudsz? Nincs annyi tartalékod sem, hogy két hónapig gond nélkül megélj. És akkor nem is beszéltünk az egészségügyi kiadásokról, amelyek ha bajban vagy, még inkább sújtanak.
 

Semmi különös, általános szemléletmód – több millióan reménykednek inkább a százmilliós nyereményben, mint hogy türelmesen félre tegyenek valamit és akár kisebb vagyont halmozzanak fel. Inkább hisznek a vak szerencsében, mint a kamatos kamat csodájában.
 

Képes vagy-e arra, hogy belásd, ha hibázol? Tudsz-e felnőttként felelősséget vállalni a döntéseidért – vagy ugyanezt megtenni a döntések halogatásakor? Az anyagi gondok nagyon erős indikátorai a felelősségvállalásnak!
 

Nézzünk erre egy példát: Tételezzük fel, hogy bevonják az összes pénzt. Mindenki egyenlővé válik, nem lesznek anyagi különbségek. Ez után mindenki kap egyformán 5000-5000 forintot.
 

Szerinted mi történik egy nap után? 
 

Ha arra tippeltél, hogy egy nap után lesznek, akiknek 8000 forintjuk lesz és lesznek, akiknek csak 2000 forintja marad – akkor megértetted, hogy mire szeretnék kilyukadni. Pár hét múlva ugyanis ismét lesznek gazdagabbak és szegényebbek is. Ami meglepő, az az, hogy egy év múlva szinte visszarendeződik az eredeti helyzet, vagyis a pénzvagyon eloszlása ugyanaz lesz, mint eredetileg volt!
 

Ezen érdemes elgondolkodni! Az anyagi jólét nem attól függ, hogy mennyi pénzhez jutsz hozzá, hanem sokkal inkább attól, hogy milyen személyiség vagy, hogyan vállalsz felelősséget a cselekedeteidért és megtervezed-e az életed vagy csak vársz ölbe tett kézzel a vak szerencsére.

Szólj hozzá!

Címkék: siker hitel pénz pénzügyek adósság szegénység csőd boldogtalanság gazdagság anyagi függetlenség pénzügyi tervezés pénztelenség

Jellemzők, melyek bénítják anyagi boldogulásunkat

2008.11.23. 17:50 Pénzmentor

Van, aki önbizalomhiánnyal küszködik...

Van, aki tudtán kívül megrögzötten ragaszkodik a szegénységhez....

Végül pedig van, aki "készpénzfüggőnek" nevezhető...


Ezek olyan pszichénkből adódó jellemvonások, amelyek meggátolják gazdagodásunkat. Ezeknek a jellemvonásoknak a tudatosítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy anyagilag függetlenné tudjunk válni.


Kik a láncra vert elefántok?


Ők azok, akik nem hisznek eléggé önmagukban, alábecsülik képességeiket és ezzel tehetetlenségbe zárják magukat. Ők a nagy mártírok. Ha túl hosszúra nyúlik ez az állapot, az káros lehet akár az egészségükre is. Tény, hogy minden álmot megöl és évekig bénult cselekvésképetelenségbe kényszerít. Az önbizalomhiány félelmet táplál. A pénzügyekkel kapcsolatban állandó függőségben tart. Úgy lehetne őket jellemezni, hogy testileg a jelenben élnek, de pszichikailag a keserűség és bénultság érzése alakul ki bennük attól félve, hogy alkalmatlannak, vagy álmodozónak bélyegzik őket. Csendes kétségbeesésben élnek és még azzal sincsenek igazán tisztában, hogy mik is az álmaik valójában. Nincs elég hitük és bizalmuk megvalósítani álmaikat, vagy esetleg álmaik félelemmel töltik el őket és nem merik kockáztatni a biztos keveset érte. Sokan vannak ezzel így – ez a tömegek játéka. Jó adottságokkal rendelkeznek, de túlságosan megszeppennek, amikor ez a képesség szeretne kibontakozni, amikor szeretné megvalósítani magát. Olyanok, mint a láncra vert elefántok, csupán azzal az apró eltéréssel, hogy az elefánt soha nem kötné magát láncra, ezzel szemben ők saját magukat tartják fogva.


Kik a szegénységfüggők?


Ők azok, akiknek az okoz örömöt, hogy semmit sem költenek magukra. Igyekszenek egyszerű, mértékletes életet élni, de ezzel olyan életmódot alakítanak ki, ami észrevétlenül az önnélkülözés függőségét alakítja ki. A szegénységfüggő inkább éhezik, mintsem megengedjen magának egy igazi jó ebédet egy kellemes vendéglőben. Nem tudnak róla, de ez viselkedés abból fakad, hogy nem hiszik el, hogy jót is érdemelnek az életben, vagy megérdemlik azt, amire vágynak! A sors iróniája, hogy sokszor lenne elég pénzük és megengedhetnék maguknak, azonban mégsem teszik.


Kik a készpénzfüggők?


Nem könnyű a helyzetük. Ők azok, akik kényszerítve érzik magukat arra, hogy kedvesüknek vagy azoknak, akik közel állnak hozzájuk, mindig többet és többet ígérjenek. Ha olyan párról van szó, ahol az egyik fél üzletvadász, a másik fél pedig készpénzfüggő, akkor a készpénzfüggő minden pénzét az üzletvadász kedvesének fogja adni, hogy az minél gyorsabban megvalósíthassa elképzelését. Bízik benne, hogy ezáltal ő is gyorsan meggazdagodik. Ő az, aki megengedi, hogy párja bármikor használja a megtakarított pénzét, hogy bármit megvegyen, amit jónak lát. Fél attól, hogy ha nem enged, akkor partnere meggyűlöli ezért. Így szinte mindent megenged szeretett üzletvadász párjának, mert retteg attól, hogy dühös lesz rá. Mindenkit boldogságban akar tartani, ami eléggé képtelen vállalkozás.

 

Ezzel a végére értünk azoknak a főbb pszichés jellemzőknek, melyek erőteljesen befolyásolnak minket a pénzhez fűződő viszonyunkban. Érdemes végiggondolnod, hogy melyek azok a gyenge pontok, amelyeken változtatnod kell, ha a jelenleginél jobb anyagi körülmények között szeretnél élni.

Szólj hozzá!

Címkék: függőség siker hitel pénz boldogság pénzügyek adósság szegénység csőd boldogtalanság gazdagság pénzügyi tervezés pénztelenség

Kik azok az üzletvadászok?

2008.11.19. 10:28 Pénzmentor

A pénzfüggőség másik karakteres képviselőjét akár úgy is hívhatnánk, hogy „üzletvadász”. Ez a karaktertípus némileg eltér a többitől. Briliáns intuitív képességgel érzi – már zsenge ifjú korától fogva – hogy mekkora különbség van a valamit birtokolni és semmit sem birtokolni között.

 
Folyamatos küzdelem rabjaként pozícióján felülemelkedve hírnévre akar szert tenni. Az üzletvadászokat erős érzelem – a harag – hajtja, akárcsak azokat a tilosban halászókat, akik törvénytelen módon és eszközökkel szerzik vagyonukat, mint pl. drogkereskedelem, sikkasztás és hazardírozás. A pilótajátékokban pár éve még sikerrel használták ki az üzletvadászok érzelmeit.
 
Az üzletvadászokat lázba hozzák azok a lehetőségek, melyek segítségével két nap alatt hatalmas vagyonra tudnak szert tenni. Késő éjjel fennmaradnak vagy képesek kora hajnalban felkelni csak azért, hogy megnézzék a tájékoztatásnak álcázott reklámokat.
 
Mit értek tájékoztatásnak álcázott reklám alatt?
 
Ezek tipikus fizetett hirdetések, melyek távvásárlásra buzdítanak (pl. TV-shop). Eredetileg a kereskedelmi TV-csatornák éjjel tűzték műsorra, de néhány ezek közül áttette az adásidőt kora hajnalra.
 
Az üzletvadászok olyan ember látszatát keltik, mint akik felismerik a kiváló üzleti lehetőségeket. A világ leggazdagabb emberei között talán van néhány üzletvadász is, de a legtöbb üzletvadász gyakran mindenét elveszíti a „nagy dobásért” tett erőfeszítése következményeként. A józanság határait súrolva képesek szem elől téveszteni saját munkájukat, családjukat a hőn vágyott cél, a nagy kiugrás megvalósításáért.

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás függőség siker hitel pénz boldogság pénzügyek adósság csőd gazdagság pénzügyi tervezés vásárlásfüggőség

Hogyan szoktál vásárolni?

2008.11.14. 11:23 Pénzmentor

Személyiségjegyeink erősen befolyásolják pénzügyeinket. Sőt, nagyon sokan bizonyos „pénz-függőségben” élnek. Ez különösen gazdasági ügyeik bonyolításakor válik szembetűnővé. A jellemző viselkedésformák szerint akár kategorizálni is lehet a függőségi viszony mértékét. A pénzfüggő ember többet vár a pénztől, mint hogy csupán a számláit kifizesse.

Valószínű azonban, hogy ha problémánk van a pénzzel, akkor ez az életünkből, egyéni sérelmeinkből, neveltetésünkből adódó problémákra vezethető vissza.

Hogyan költöd a pénzed? Mit érzel ilyenkor?
 
Gondoltál már arra, hogy erre az érzésre van szükséged? A pénzköltés módját az is befolyásolja, hogy hogyan érzed magad a bőrödben.
 
Nézzük akkor a „pénzfüggőség” első kategóriájának jellemzőit:
 
Ő az úgynevezett „vásárlásfüggő” - ezt talán magyarázni sem kell, mert annyira egyértelmű. Ők azok, akik megvásárolnak dolgokat, aztán csak otthon tárolják. Nem csinálnak vele semmit. Sokkal inkább aggódnak azon, hogy legyen pénzük költeni, mint azon, hogy megszerezzék rá a pénzt. Vásárlásfüggők között sokan nagyon jól keresnek, de ugyanakkor sokkal többet költenek is. Szükségét érzik annak, hogy egyenesen a helyi bevásárlóközpontba menjenek és vásároljanak pár dolgot. Néha használják is azokat a dolgokat, amit megvesznek, de legtöbbször a vásárlással „kiélik” magukat, az izgalom és lelkesedés a vásárlás közben alábbhagy.
 
Vagy nézzünk egy másik példát: elindulnak élelmiszert vásárolni és haza jönnek egy csomó CD-vel, vagy könyvvel. De az is előfordul, hogy élelmiszer helyett bevásárolnak akciós ruhákból és cipőkből.
 
Sokszor több darabot is vesznek egyszerre, de nem azért mert szükségük van rá, hanem azért mert akkor épp olcsóbb! Valódi kísértés számukra, ha otthonuk közelében új bevásárlóközpont nyílik – mert ez a célpont és pokolba a színházzal, mozival, vagy egy jó kis testmozgással.
 
Ha magadra ismertél, nyugodtan emeld fel a kezed! Más szerencsére úgy sem látja, de neked segíthet a „függőségi viszony” felismerésében.
 

Szólj hozzá!

Címkék: vásárlás függőség siker hitel pénz boldogság pénzügyek adósság gazdagság pénzügyi tervezés vásárlásfüggőség

Hogyan bánsz a pénzzel?

2008.11.09. 20:31 Pénzmentor

Hányadán is állsz a pénzzel? Hogyan vezeted a pénzügyeidet? Sok pénzt keresel, de a hónap végére mégsem jut elég? Vagy talán vigyázol a pénzre és szinte alig költesz, pár forintot is sajnálsz magadra?

Lehetsz bármilyen viszonyban a pénzzel, ezek a kérdések segítenek tisztázni a kérdést. Pénzügyeink tervezésére nem fordítunk különösebben nagy figyelmet. Pedig nagyban befolyásolja lehetőségeinket, komfort- és biztonságérzetünket is.


Mit érzel olyankor, amikor pl. azt kell mondanod a fiadnak, hogy most nincs pénzünk új edzőcipőre? Vagy milyen érzés, amikor a szabadságról hazaérkező kollégák élménybeszámolóit hallgatod és közben szégyenkezve hátrahúzódsz, mert te nem engedheted meg magadnak, hogy egy hétre elutazzatok a családdal vakációzni?


A pénz eszköz, amit számtalan módon lehet használni. Aki nem tud a pénzzel bánni, az nagyon sokszor használja a pénzét nem kifejezetten pénzügyi célokra. Mik lehetnek ezek?


Mit gondolsz azokról, akik gyönyörű házban élnek, az udvarban csillogó új autó áll? Azt, hogy gazdagok. És mit gondolsz akkor, amikor megtudod, hogy a házat 100%-ban hitelből vásárolták, az autót pedig lízingelik? Magyarul penge élen táncolnak – mert ha nem tudják fizetni a törlesztőrészleteket, már úszik is a vagyon, és oda a státuszszimbólum. Azok, akik így bánnak a pénzzel hamis képet mutatnak a külvilág felé.


Vagy nézzünk egy másik példát: mit gondolsz arról az emberről, aki toprongyosan jár, a lakása lepusztult. Sokat dolgozik és sokat is keres, de egy fillért sem költ magára, sem a környezetére. Őt az sem érdekli, mit gondolnak róla az emberek – egy dolog számít: minél több pénze legyen. Ő sem arra használja a pénzt, amire használhatná.


Személyiségjegyeink nagyban befolyásolják, hogyan bánunk a pénzzel. Vannak, akik azt szeretnék bebizonyítani, hogy milyen gazdagok és nagyvonalúan szórják a pénzt, miközben a hónap végén kenyérre sem jut. Mások pedig elfogadják a tényt, hogy a pénz gonosz és ellenséges dolog. Ők soha nem fognak jól bánni a pénzzel és inkább szükségre, mint anyagi bőségre kárhoztatják magukat.


Milyen érzés pénztelennek lenni? Életed során megtapasztaltad már ezt? Ha elhanyagoljuk pénzügyeinket nagyon megalázó helyzetbe kerülhetünk. De ha megtanulod kezelni a jövedelmedet, az új perspektívát nyit számodra. Foglalkoznod kell a pénzügyeiddel, hogy megtanuld hogyan hozhatod meg a megfelelő döntéseket. A célom, hogy felhívjam a figyelmet a pénzügyi tervezés hiányának káros hatásaira.


Ki vagy, milyen tapasztalatokat hoztál magaddal a gyermekkorodból? Nem gondolsz rá, de meghatározza az életedet, hogy milyen pénzügyi döntéseket hozol és azokat megtervezed-e egyáltalán! Olyan szokásokat sajátítottál el, amelyekkel korlátozod saját képességeidet vagy akár sikereid és kudarcaid is megalapozhatod. Mit láttál otthon? Szüleid mennyire tartották számon pénzügyi bevételeiket és kiadásaikat? Annyit költöttek, amennyire lehetőségük volt, vagy állandó adóssággal küszködtek? Hosszútávon gondolkodtak-e, vagy ha jött egy kis pénz, azonnal el is költötték?


Ha ez utóbbi volt a helyzet, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy felnőttként soha nem lesz elég pénzed! Ha extra bevételhez jutsz, addig költöd, amíg minden pénzed elfogy. A pénzzel kapcsolatban félelem és bizalmatlanság érzése szabja meg cselekedeteidet. Lecke ez a javából, melyre mindenképpen szükséged volt, hogy megtudd: felnőtt vagy, felelősséggel kell döntened!

Szólj hozzá!

Címkék: siker hitel pénz boldogság pénzügyek adósság csőd gazdagság pénzügyi tervezés